JO kritiserar nämnd i Ockelbo

JO kritiserar handläggning av skolärende

Bristerna har åtgärdats av skolförvaltningen

JO, Justitieombudsmannen, har framfört kritik mot utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo angående ett ärende från 2012.
JO anser att delar av handläggningen innehöll vissa brister.

En gymnasieskola i Härjedalen ansökte om ett elevbidrag från Ockelbo kommun.
Ansökan avslogs av utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo. Skolans jurist JO-anmälde då nämndens handläggning av ärendet på flera punkter.
JO tar inte ställning i själva sakfrågan, men påpekar några brister i handläggningen.

De punkter som JO valt att kritisera är:

-        att motiveringen till avslaget inte är tillräckligt detaljerad. De ekonomiska skälen och ändrade förhållandena som nämnden hänvisat till borde ha specificerats bättre.

-        att besvärshänvisningen, det vill säga informationen om hur skolan kan överklaga beslutet, inte uppfyllde kraven.

-        att tidsfristen på tre veckor, som skolan i Härjedalen fick för att komplettera sin ansökan med en kostnadsspecifikation av tilläggsbeloppet, inte preciserades i förväg.

”Vi har läst på läxan om hur man förfar i liknande ärenden, så att misstagen inte ska ske igen”, säger utbildnings- och kulturförvaltningens chef Lotta Wennlund.

av Elina Sorri
2015-03-18

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17