Ny tidplan för Perslundaskolan

Ny tidplan för Perslundaskolan

Slutbesiktning 16 oktober - skolstart 2 november

Tiden för inflyttning i nya Perslundaskolan har skjutits fram.
Vecka 42 ska slutbesiktning ske, och därefter följer ett par veckor av förberedelser innan eleverna kan flytta in i sin nya skola v 45, direkt efter höstlovet.

Det är oförutsedda markarbeten, både vid utbyggnaden mot Sjöbacken och intill gymnastiksalen, som gjort att tidplanen ändrats. I båda fallen har markförhållandena krävt extra grundförstärkning för att tåla vikterna av nya huskroppar.
”De åtgärderna var svåra att förutse och upptäcktes först under färdigprojektering. Projektering ingick i entreprenaden och påbörjades efter det att upphandlingen var färdig”, förklarar Andreas Östblom, projektledare för Ockelbo kommun.

Ockelbo kommun och huvudentreprenören Byggtec har kommit överens om ett nytt datum då entreprenaden ska vara slutbesiktad och godkänd: fredag 16 oktober. Hur kostnaden för den förlängda byggtiden ska fördelas på olika aktörer utreds just nu.

Samtliga elever i årskurserna 4-9 skulle ha börjat på nya Perslundaskolan till hösten.
För kommunens skolor gäller i stället följande, från höstterminens start till och med höstlovet vecka 44:

-        Årskurserna F-5 går kvar på sina skolor, i orörda grupper. Från vecka 45 samlas eleverna i årskurserna 4 och 5 på Perslundaskolan, i nya klasser.
Att dessa elever inte grupperas om vid terminsstarten har flera orsaker. Dels saknas det plats för dem på Rabo, dels slipper man pussla med komplexa förändringar i skolskjutsarna för en tioveckorsperiod. Att eleverna inte behöver flytta på sig mer än en gång är också en fördel.

-        Årskurs 6 och årskurs 7 samlas på Rabo, i de nya klasser som kommer att gälla även på Perslundaskolan från vecka 45.

-        Årskurs 8 och 9 fortsätter på Rabo skola till skolbytet vecka 45.

Skolledningen har skissat på alternativa handlingsplaner under hela processen, i det fall tidplanen skulle bli förskjuten.
”De tillfälliga lokaler som vi huserar i under det här läsåret fungerar bra för både elever och personal och vi ser inga problem med att verksamheten får fortsätta där under första delen av höstterminen. Man får se den ändrade tidplanen för inflyttning i perspektivet av att vi bygger för framtiden och att den nya skolan ska stå i minst 50 år”, säger Lotta Wennlund. 
För skolans personalorganisation innebär det vissa justeringar i planeringen för perioden augusti till oktober.
”Detaljer kring det får vi återkomma till”, säger rektor Marko Friman.

Kommunalrådet Magnus Jonsson (S) känner sig trygg med de besked han fått.
”Det finns alltid med i beräkningen att tidplanen kan komma att revideras för ett så omfattande och komplext bygge som nya Perslundaskolan. Det låg naturligtvis ett symbolvärde i att inviga skolan vid terminstart, men oförutsedda saker sker och nu tar vi det vidare härifrån.”

av Elina Sorri
2015-03-16

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17