Ockelbo bäst på att åtgärda enskilda avlopp

Enskilda avlopp ingen skitfråga!

Ockelbo med byar bäst i landet på att åtgärda sina anläggningar

Ockelbos invånare är de som snabbast bytt eller fixat sina bristfälliga avlopp under 2014.
Hela 10,5 procent av de enskilda avloppen har åtgärdats under ett år.
Det uppmärksammades nyligen på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Borås.

Priset delades ut av Aktionsgruppen Små Avlopp, ett samverkansprojekt mellan Maskinentreprenörerna, VVS-fabrikanternas råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS.
”Vi vill hylla dem som gör ett bra jobb”, säger Axel Alm från FANN VA-teknik och en av prisutdelarna.

”Det är ett fokuserat och långsiktigt arbete som har gett resultat”, säger Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef i Ockelbo kommun.
Sedan 2011 har projektet Rent Vatten pågått, med etappvis inventeringar i de olika kommundelarna.
Alla avloppsanläggningar som det saknas information om i kommunens diariesystem, samt avlopp anlagda före år 2000 ingår i inventeringen.
Även nyare enskilda avlopp kan ingå om det föreligger tydliga brister i anläggningen.

En skrivelse med information om inventering, och en enkät, skickas ut till berörda fastighetsägare innan ett inventeringsbesök görs.
Så har planen för avloppsinventeringen sett ut:
2011 – Ulvsta
2012 – Mörtebo, Vallsbo
2103 – Åbyggeby, Mo, Västerbo, Åmot
2014 – Böle, Östby/Stenbäcken
2015 – Kolforsen, Vittersjö, Masbo/Gruvan
Ytterligare områden tillkommer under 2015.

Ann-Christin Persson Georgsdotter, ordförande i bygg- och miljönämnden, vill ge en eloge till Ockelbos fastighetsinnehavare som ser över sina avlopp.
”Varje åtgärd ger oss en bättre vattenmiljö i Ockelbo kommun”, säger hon tacksamt.

av Elina Sorri
2015-03-27

FAKTA
Topplistan över de kommuner med högst åtgärdstakt 2014:
1) Ockelbo
2) SMOHF (Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund)
3) Nässjö

Källa: bransch.avloppsguiden.se

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17