Ockelbogårdar utreder nybyggnation

Nu råder bostadsbrist i Ockelbo

Ockelbogårdar ska utreda möjligheten att bygga nytt

Det saknas cirka 40 lägenheter i centrala Ockelbo. Och det behövs ett mer blandat utbud i lägenhetsbeståndet, det vill säga fler bostadsrätter.
Därför får Ockelbogårdar uppdraget att utreda möjligheterna dels att bygga nytt, dels att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

Ockelbo kommun har skrivit förslag på nytt bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018. Det ska tjäna som underlag för samhällsplaneringen och vara till nytta för aktörer och intressenter inom Ockelbo bostadsmarknad.
Med hjälp av olika analyser kring befolkningsutvecklingen, efterfrågan på bostäder, och kommunens förutsättningar på marknaden, föreslår programmet åtgärder för hur människor ska kunna bo bra och trivas i Ockelbo i framtiden. Det långsiktiga målet är en positiv inflyttning och ett Ockelbo som utvecklas.

Ockelbo kommun räknas, i sällskap av 122 andra i landet, som en kommun med svag bostadsmarknad. Framför allt har de ett minskande invånarantal och en åldrande befolkning gemensamt.
I Gävleborg har alla kommuner, förutom Gävle, haft en negativ befolkningstrend sedan 90-talet. Det är likadant i andra regioner; det är storstäderna och deras mest närliggande områden som lockar folkströmmarna.

I bostadsförsörjningsprogrammet konstateras att det fattas ett 40-tal lägenheter i centrala Ockelbo för att täcka kommande behov. Det behövs också fler bostadsrätter, för att utbudet ska bli mer varierat.
Problemet för Ockelbo, och liknande kommuner, är att det är dyrt att bygga, och att kostnaderna för nyproduktion överstiger det folk vill betala. Särskilt när småhusmarknaden erbjuder billiga alternativ.

Tidigare har Ockelbogårdar haft ett överskott av lägenheter, vilket inte längre är fallet. Uthyrningsgraden ligger på 97 procent och förväntas bli ännu högre. I december stod 264 externa och 90 interna intressenter i kö hos Ockelbogårdar.
Utbudet bedöms inte vara tillräckligt för att kunna erbjuda inflyttare bostad, eller att tillgodose önskemål från de invånare som vill byta bostad.

Därför får Ockelbogårdar, som kommunens allmännyttiga bostadsföretag, uppdraget att utreda både nybyggnation och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.
Samtidigt ska kommunen arbeta aktivt för att få hit entreprenörer som vill bygga.  I det sammanhanget är kooperativa hyresrätter en boendeform som ska undersökas närmare.
De tillgängliga tomter som finns, för närvarande ett 40-tal sammanlagt i Ockelbo och byarna, ska också marknadsföras mer intensivt.

Bostadsförsörjningsprogrammet har skickats ut på samråd enligt listan nedan. Synpunkter ska ha kommit in senast 27 april.
av Elina Sorri
2015-03-31

FAKTA 1
I Ockelbo finns totalt 915 hyreslägenheter (683 av dem hos Ockelbogårdar), 36 bostadsrätter och 1 942 småhus.
2013 hade Ockelbo 1 115 hushåll med en person, 941 med två personer, 326 med tre personer, 229 med fyra personer, 93 med fem personer, 21 med 6 personer och 9 hushåll med sju personer eller fler. (Enperson-hushållen hade ökat sedan 2012, övriga minskat.)

FAKTA 2
Ockelbo kommun har tagit fram förslag på bostadsförsörjningsprogram för Ockelbo kommun 2015-2018, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 27 april.

Bostadsförsörjningsprogrammet har sänts ut på samråd till:
Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Falu kommun, Service och handel Ockelbo, Företagarna Ockelbo, Ockelbogårdar, Hyresgästföreningen, Trafikverket, Gävle energi, Gästrike Vatten, LRF Dalarna Gävleborg, politiska partier, kommunala nämnder, byaråden, KPHR (Kommunala pensionärs- och handikapprådet).

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17