Skolbibliotekarie till Perslunda

Perslundaskolan söker en skolbibliotekarie

Får chansen att bygga upp ett modernt bibliotek från grunden

Den nya Perslundaskolan för årskurserna 4-9 i Ockelbo kommer att få en egen skolbibliotekarie -  förhoppningsvis redan från 1 juni.
”Vi hoppas på en person som är duktig på att inspirera eleverna till mer läsning. Det är jätteviktigt”, säger utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund om satsningen.

Ockelbo kommun vill anställa en skolbibliotekarie på 50 procent från och med 1 juni.
Skolbibliotekarien kommer att vara placerad på Perslundaskolan och ha sitt huvuduppdrag där, men också ha en stödjande roll gentemot Gäveränge och Åbyggeby skolor.
Den andra halvan av tjänsten förläggs till Ockelbo folkbibliotek.

Platsannonsen kommer ut i dagarna. I den eftersöks någon som har en pedagogisk förmåga som lockar till läsning, och som kan hitta barnens läsglädje.
Men bibliotekarien bör även vara väl insatt i IT-frågor och sociala medier.
”Personen som rekryteras får själv vara delaktig i hur skolbiblioteket ska byggas upp. Det behövs exempelvis en bra avvägning mellan digitala medier och vanliga böcker”, kommenterar Lotta Wennlund.

Utbildnings- och kulturnämnden har haft som mål att undersöka förutsättningarna för en skolbibliotekarie i Ockelbo, och nu är Lotta Wennlund glad över att det blir verklighet i den nya Perslundaskolan.
”Vi vill öka intresset för läsande eftersom vi vet att det är enormt viktigt för kunskapsinhämtningen generellt”, säger hon.
Tidigare har ansvaret för läsandet i skolorna legat på lärare och bibliotekarie från folkbiblioteket gemensamt.  

av Elina Sorri
2015-03-20  

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Ockelbo kommun söker mer personal till skolan.
Här hittar du de lediga jobben.