Trygghetsboende i Uret utreds

Nu utreds ny boendeform för äldre på Uret

Seniorboendet kan bli trygghetsboende

Ockelbo, liksom övriga Sverige, står inför en utmaning när det gäller den åldrande befolkningen som växer. Det behövs bland annat fler bostäder för dem som inte kan bo kvar hemma.
Nu ska socialnämnden utreda om seniorboendet på Uret kan göras om till trygghetsboende.

Begreppet ”trygghetsboende” har sin grund i äldreboendedelegationens betänkande ”Bo bra hela livet”, från 2008, som konstaterar att det finns ett växande behov av bostäder anpassade till olika stadier av åldrande.
Många äldre upplever ett ”glapp” mellan det egna boendet, och en flytt till ett särskilt boende, som exempelvis Bysjöstrand. Man önskar sig en boendeform, där man bor i egen lägenhet, men där omsorg och gemenskap finns tillgänglig på nära håll.

I kvarteret Uret finns i dag 46 lägenheter med 1-3 rum och kök i ett så kallat seniorboende som erbjuds till hyresgäster över 55 år. Lägenheterna förvaltas av Ockelbogårdar. Uret är tänkt för personer som är relativt pigga, och som kan bo kvar även när de åldras.
Att lägenheterna samlats på ett ställe, i ett seniorboende, ger de äldre möjligheter till ett socialt liv. Det finns gemensamhetsutrymmen, där de själva kan arrangera aktiviteter. Så är det på Uret i dag, där frivilliga håller lokalen Soluret öppet några timmar i veckan för samvaro.

Under 2010 gjorde Alliansen en satsning för att stödja byggandet av trygghetsbostäder för personer över 70 år, och införde ett investeringsstöd. Man såg att åtgärden minskade behovet av platser i särskilda boenden.
Ett trygghetsboende definieras med högre krav än ett seniorboende. Lägenheterna ska vara tillgänglighetsanpassade, boendet ska ha gemenskapslokaler och erbjuda minst en gemensam måltid om dagen. Det ska också finnas personal som erbjuder aktiviteter och omsorg på angivna tider.

Bertil Carlsson, ordförande i socialnämnden (S), gillar idén.
”Det vore jättebra, under förutsättning att vi får ihop det ekonomiskt och att vi får fastighetsägaren Ockelbogårdar med oss”, säger han.
Utredningen kring ett trygghetsboende på Uret ska vara färdig för beslut i socialnämnden 21 maj.

av Elina Sorri
2015-03-09

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17