Yttrande om Jädraås Friluftsskola

Yttrande till Skolinspektionen färdigt

Så kommenterar Ockelbo kommun friskoleansökan i Jädraås

Hösten 2016 vill Jädraås Friluftsskola starta friskoleverksamhet för årskurserna F-6.
Föreningen bakom ansökan vill hyra skollokalerna i Jädraås av kommunen, och beräknar att skolan, när den är fullt utbyggd, kommer att ha ett 50-tal elever.

Ansökan är underskriven av Johan Malmström, styrelseledamot i Jädraås Friluftsskola Ekonomisk Förening, och kontaktperson är Elisabeth Blomgren, Järbo.
Skolan ska ha genusprofil och arbeta med jämställdhet i fokus. Undervisningen ska bygga på en stor del utomhuspedagogik, och när det gäller elevhälsan vill skolan satsa på ett förebyggande arbete med övningar som hjälper barnen att hitta balans och harmoni.
Två personer som knyts till skolan och som är beredda att sponsra med gratis utbildning och coachning är Kajsa Wahlström, genuspedagog från Gävle, och Bart Smyth, tai chi-mästare från Järbo. 

Enligt ansökan ska skolan vara åldersintegrerad och ha en konfessionell inriktning, det vill säga en trosinriktning, dock beskrivs inte vilken inriktning det gäller.
Kostnaderna för etableringen av skolan ska täckas av bidrag från vindkraftsfonden i Jädraås, medlemsavgifter, sponsorer och ett eventuellt ett privat, räntefritt lån av Elisabeth Blomgren.
Själva verksamheten finansieras via så kallad elevpeng från kommunen, och delar av driften, som vaktmästeri och städning hoppas man lösa med frivilliga från bygden.
Den ekonomiska föreningen räknar med att skolan blir hela bygdens angelägenhet, och man hoppas att skolans profil ska bidra till inflyttning i Jädraås.

6 mars fick utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo in friskoleansökan från Skolinspektionen som vill ha ett yttrande. Vad gäller skolans profil påpekar nämnden att arbetet för jämställdhet redan är en del av skolans uppdrag, och att även Ockelbo kommuns skolor driver utomhuspedagogik som ett arbetssätt.
Man menar också att elevprognosen på 53 elever vid fullt utbyggd verksamhet kan vara för optimistisk. För höstterminen 2019 beräknas byn ha 18 Jädraåsfödda barn i årskurserna F-6, enligt Skatteverkets uppgifter.

De skollokaler föreningen önskar hyra, kan eventuellt komma att säljas, eller hyras ut till annan intressent. Den frågan utreds och diskuteras för närvarande i kommunen. 
Friluftsskolan räknar i sin verksamhetsbeskrivning med att köpa tid av kommunens studie- och yrkesvägledare, något som det inte finns utrymme för i nuvarande personalresurser.
Friskolan vill också ansluta till kommunens avtal för den digitala lärplattformen Schoolsoft, vilket inte är juridiskt möjligt.

Utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo gör Skolinspektionen varse att en omfattande omstrukturering av skolverksamheten pågått sedan 2013 och att den går i mål med invigningen av nya Perslundaskolan.
Man skriver vidare att skolskjutsen från Jädraås till Ockelbo är fri även för elever i förskoleklass enligt fullmäktigebeslut, och att barnen i byarna erbjuds pedagogisk omsorg morgnar och eftermiddagar, med ledsagning till skolskjutsen med hjälp av byförskolornas personal.

När det gäller hur en friskola i Jädraås skulle påverka kommunens skolverksamhet, skriver nämnden att en elevrekrytering från Jädraås och andra kommuner inte skulle påverka situationen nämnvärt jämfört med nu, eftersom de flesta barn från Jädraås går i skola i annan kommun för tillfället.
Om huvuddelen av friluftsskolans elever däremot skulle komma från Ockelbo kommun är bedömningen att någon av de två kommunala F-3-skolorna, Åbyggeby eller Gäveränge, kan behöva läggas ned.

av Elina Sorri
2015-03-24

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Så går en ansökan om friskola till.