1,3 miljoner svenskar hjälper eller vårdar en närstående

1,3 miljoner svenskar hjälper eller vårdar en närstående

Ockelbo uppmärksammar ett livsviktigt arbete i det tysta

Sannolikheten är stor att vi alla någon gång blir anhörig till en person som behöver hjälp och stöd på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder. Man räknar med att cirka 1,3 miljoner svenskar är anhörigvårdare, på ett eller annat sätt.
Under hösten medverkar Ockelbo kommun i Anhörigåret 2015, med en serie föreläsningar och informationsträffar.

Mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet utförs av anhöriga. De anhörigas betydelse uppmärksammas allt mer inom vård och omsorg, framför allt genom Anhörigas Riksförbund, som är en organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare, sprider kunskap och väcker debatt i anhörigfrågor.

Förbundet har utlyst innevarande år till Anhörigåret 2015. I Ockelbo uppmärksammas detta genom en serie föreläsningar och annan information under hösten, bland annat berättar anhöriga själva om hur det är att leva med en vårdbehövande närstående, men det kommer även att delges kloka ord om hur man gör för att orka i vardagen eller vilken nytta man kan ha av en överförmyndare.

Att stötta en närstående är något många av naturliga skäl tar på sig frivilligt. Men att ta den rollen kan också medföra negativa konsekvenser både för anhöriga och den som vårdas. Ungefär 100 000 av landets anhörigvårdare har exempelvis dragit ned på sin arbetstid för att orka och hinna med, vilket påverkar privatekonomin.

2009 bestämdes, enligt lag, att socialnämnderna i varje kommun ska erbjuda stöd till anhörigvårdarna. Ockelbo kommun har en anställd anhörigkonsulent man kan vända sig till för att utforma det individuella stöd man som anhörig har störst behov av.
Tanken är att stödet ska underlätta den anhöriges vardag, fysiskt, psykiskt och socialt, och bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande för både de anhöriga och de som vårdas.

Exempel på stöd är enskilda samtal, studiecirklar, hälsobefrämjande aktiviteter och föreläsningar. Anhörigstöd kan även vara hemtjänst, korttidsboende, avlösning och bostadsanpassningar.

Ockelbos anhörigkonsulent Kerstin Ljung (bilden ovan) nås via mejl anhorigstod@ockelbo.se eller på telefon 0297-554 98 eller 070-377 64 06. Att få stöd från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt.

av Elina Sorri
2015-09-14

FAKTA
Ockelbos programpunkter under Anhörigåret 2015:

15 september, biblioteket, kl 18-19.30
Föreläsning med Olle Tjern, musiklärare, författare och inspiratör, under rubriken ”Det hade kunnat gå åt h….”.

21 september, Träffpunkten Soluret kl 17-18.30
Sandvikens demensförening berättar om sitt arbete och sina erfarenheter av sjukdomen demens.

30 september, Träffpunkten Soluret, kl 17-18
Överförmyndarenheten informerar om vad som gäller då det finns behov av en god man eller förvaltare.

6 oktober, Träffpunkten Soluret, kl 13-19
Nationella Anhörigdagen, se separat program i Ockelbo-Nytt.

9 oktober, Mariasalen, Kyrkans Hus, kl 10-12
Lars Björklund, präst och författare, föreläser under rubriken ”Hur skall jag orka?”.

14 oktober, Träffpunkten Soluret, kl 18-20
Sara Mellberg berättar hur det är att vara förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I samband med föreläsning startas även en samtalsgrupp.

Under november månad
Synliggöra yrkesverksamma anhöriga på arbetsplatsen.

3 december, biblioteket, kl 18.30-19.30
Mariana Engvall, alkohol- och drogterapeut, föreläser om samsjuklighet ur ett beroendeperspektiv.

Mer detaljer kring de olika programpunkterna i Anhörigåret 2015 hittar du i evenemangskalendern på ockelbo.se.
Programmet kan även hämtas på biblioteket. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om Anhörigförbundet. 

Här kan du läsa mer om anhörigstöd i Ockelbo kommun.