Äppelbacken ligger i länsstyrelsens händer

Äppelbacken ligger i länsstyrelsens händer

Privatperson har överklagat - yttrande väntas i oktober

Området Äppelbacken nordost om Bysjön kommer att ligga orört under hösten och vintern.
En privatperson har överklagat detaljplanen, och länsstyrelsen har till början av oktober på sig att ge besked.

I början av juli överklagade Miljöpartiet i Ockelbo detaljplanen för de nio enfamiljshus som planeras i området Äppelbacken nordost om Bysjön.
Det överklagandet ogillades; ett politiskt parti ingår inte bland dem som äger rätt att överklaga.
Men även en privatperson, med rätt att överklaga, har gjort det.

Personen hänvisar till områdets historia, men menar också att fågelliv och betesmark går förlorade och att det blir en oönskad ökning av biltrafiken i området.
Personen menar också att det inte finns ekonomiskt utrymme för exploatering av ett sjönära villaområde i Ockelbo kommun, eftersom hen anser att det finns behov av mer medel inom kommunens basverksamheter.

Överklagandet kom in 7 juli, och länsstyrelsen har därefter tre månader på sig att komma med ett beslut.
Det betyder att inga markarbeten eller tomtförsäljningar påbörjas i området under hösten, och att projektet skjuts upp i väntan på länsstyrelsens besked.

av Elina Sorri
2015-09-01

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17