Förskoleutredningen för södra Ockelbo klar

Förskoleutredningen för södra Ockelbo klar

Byggkostnaden ligger mellan 17 och 25 miljoner

Om några månader invigs kommunens största investering någonsin; nya Perslundaskolan för åk 4-9.
Därefter går planeringen för de minsta vidare; förskolebarnen.
Ännu befinner sig de små på utredningsstadiet, men nu finns tre tydliga alternativ för framtidens förskolecentrum i södra delen av Ockelbo.
Kostnaden ser ut att landa mellan 17 och 25 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Wij förskola, som startade 1977, till stora delar ännu inte renoverats.
Situationen är inte heller optimal för de två förskoleavdelningarna Mumin och Smultronet som drivs i några av Ockelbogårdars lägenheter på Marstrandsområdet.
En samlad förskola skulle göra att samhörigheten stärks både bland stora och små, och att resurserna kan utnyttjas effektivare. Till exempel skulle personal kunna hjälpas åt och planera tillsammans, och övergången från småbarnsavdelning till större skulle bli mer flexibel. 

Sommaren 2014 gav kommunfullmäktige kommunkontoret i uppdrag att påbörja en utredning om förskolan i centrala och södra Ockelbo, med leveransdatum i september 2015.
Styrgruppen har hållit tiden: 24 september tas förskoleutredningen upp till diskussion i utbildnings- och kulturnämnden, och därefter går frågan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

De tre på förhand givna alternativen har utretts med både verksamhet och ekonomi i beaktande.
Här en sammanfattning, med uppskattade kostnader:

1 EN HELT NY FÖRSKOLA
Kostnad: 24 800 000 kronor.
En ny förskola för fem avdelningar byggs på lämplig plats. Utredningen pekar ut åkern vid Wij Trädgårdar, nedanför arkivkullen, som en lämplig plats.
En fördel, förutom att man kan utforma både lokalerna och trafiksituationen efter verksamheten, är att man kan minska energikostnaderna med 40 000 kronor per år, jämfört med de andra alternativen.
Nackdelen är att det är det dyraste alternativet, och att processen tar längre tid eftersom det skulle krävas en ny detaljplan för området.

2 OM- OCH TILLBYGGNAD AV WIJ FÖRSKOLA
Kostnad: 19 250 000 kronor.
Wij förskolas tre avdelningar totalrenoveras och två nya byggs till.
Lösningen beskrivs som ”godtagbar” men ”inte optimal”.
Det behövs bland annat en utredning av trafiksituationen; fler bilar kommer att köra på småvägarna i villaområdet där förskolan ligger.

3 RABO SKOLA BYGGS OM TILL FÖRSKOLA
Kostnad: 17 250 000 kronor.
Fem förskoleavdelningar flyttar in på Rabo skola, som byggs om för ändamålet.
Detta ses som det minst attraktiva alternativet.
Rabo ligger intill trafikerad väg och det skulle bli lokaler över eftersom förskolan inte kräver all yta.
Dessutom anses att Rabo skola vore lämpligare som nya lokaler för vuxenutbildningen och SFI som är mycket trångbodda i Skånegården.

Investeringen för en ny, eller renoverad, förskola kan inte finansieras genom kostnadsbesparingar. Utredningen visar att det finns 100 000 kronor per år att ”tjäna” när det gäller personalkostnader, och 340 000 per år när det gäller den hyra man nu betalar för avdelningarna Mumin och Smultronet.

Frågan är om Ockelbo kommun har råd med ett nytt projekt av den här storleken efter äldreboendet Bysjöstrand och nya Perslundaskolan?
Förutom basverksamheterna vård, skola och omsorg finns även andra saker som pockar på; som en eventuell ombyggnad av torget, och det heta önskemålet om en ishall i Ockelbo.
”Det är ingen tillfällighet att vi satsar rätt hårt just nu. Inför skattehöjningen 2008 såg vi vad som behövde utföras under kommande mandatperiod, och i princip så följer vi planen med att våga möta framtiden genom att investera i Ockelboborna, stora som små”, kommenterar Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan når kommunfullmäktige den 26 november. Ett beslut där blir ett val av inriktning, utan ekonomiska förbindelser. Därefter fortsätter processen med vidare utredning, detaljutformning, investeringsbeslut, projektering och upphandling.
Oavsett vilket alternativ det blir i slutänden, kan inflyttning och verksamhetsstart i nya, eller renoverade lokaler ske tidigast sommaren 2017. 

Uppdatering: Vid sitt sammanträde 22 september beslutade utbildnings- och kulturnämnden att förorda alternativ 2 i den fortsatta processen. 

av Elina Sorri
2015-09-15

FAKTA
Styrgruppen för utredningen har bestått av kommunchef Lars Sjödin, utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund, ekonomichef Joachim Krüger, förskolechef Pia Holmström och teknisk chef David Hedman.
Vid behov har man knutit till sig personer med särskild kompetens. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17