Ny utredning: Gott om bilparkeringar i Ockelbo centrum

Ny utredning: Gott om bilparkeringar i Ockelbo centrum

240 p-platser inom två minuters gångavstånd från torget

Ockelbo centrum har gott om parkeringsplatser. Inom två minuters gångavstånd från torget finns cirka 240 stycken.
Under så kallad ”ärendetid” utnyttjas de i genomsnitt till 43 procent. Det visar bygg- och miljökontorets färska parkeringsutredning.

2007-2008 gjordes en parkeringsutredning i Ockelbo. Även då konstaterades att det fanns tillräckligt med parkeringsplatser i centrum för att täcka invånarnas behov.
Sedan dess har det dock tillkommit 39 parkeringsplatser centralt; vid Bysjöstrand, ICA Ugglebo och idrottshallen.  

Nu är en ny parkeringsutredning färdig. Den har gjorts av bygg- och miljökontoret, dels med anledning av att en ny detaljplan för centrum är på väg att tas fram, dels för projektet ”Framtidens centrum” som ska resultera i en ombyggnation av torget i Ockelbo för ett attraktivare centrum.
Inom ett geografiskt område från Sjöbacksvägen i norr till Gamla Åmotsvägen i söder, har man räknat antalet platser och undersökt hur de används.

Utredningen visar att det finns totalt 467 parkeringsplatser i det området; varav 349 är tillgängliga för allmänheten.
Högst beläggning under ärendetid (kl 10-13 och 16-19) är det vid entrén till idrottshallen, 83 procent, i hörnet Kyrkogatan/Södra Åsgatan, 71 procent, och på torget, 70 procent.
Den genomsnittliga beläggningen vid ICA Ugglebo är 50 procent och utanför Systembolaget 50 procent. En lämplig nyttjandegrad bedöms generellt ligga mellan 60-90 procent.
Om man i stället räknar p-platserna som ligger inom två minuters gångavstånd från torget är de 240 stycken tillgängliga för allmänheten.
I området allra närmast torget finns 130 p-platser.

Bygg- och miljökontorets slutsats är att det inte behövs fler parkeringsplatser i centrala Ockelbo; möjligen en omdisponering av dem som redan finns.
Det konstateras att andelen förhyrda eller reserverade p-platser kring torget är 18 procent. Generellt förordas att det är besökande som ska prioriteras i centrum, medan gäst- och personalparkeringar inte behöver vara belägna lika nära entréerna.
Ett annat önskemål är att många av p-platserna bör få en tydligare skyltning, och att parkeringsrutor ska märkas upp tydligare. 


När det gäller handikapparkeringar finns det övrigt att önska. De är inte för få, men kunde placeras bättre strategiskt. Centralt finns 15 handikapplatser, men alla kommunala verksamheter i Ockelbo uppfyller inte tillgänglighetskravet på p-plats inom 25 meter från entrén.
I övrigt konstateras att felparkeringarna minskat sedan förra inventeringen 2007-2008. För att göra tidsbegränsningen på 1 timme mer tydlig nämns p-skiva som ett alternativ.

Bygg- och miljökontorets parkeringsutredning har ytterligare ett syfte; att hitta fler parkeringsytor för eventuella, framtida behov. Bedömningen är att det går att hitta plats för ytterligare 80 parkeringsplatser i de centrala delarna, om det skulle behövas.  

av Elina Sorri
2015-09-29


I planen för det nya torget är parkeringsplatserna flyttade från själva torgytan några meter norrut, mot den södra slänten vid vandrarhemmet (längst till vänster i bild), och till den norra änden av Centrumhuset. Det totala antalet parkeringsplatser i direkt närhet till handel och verksamheter kring torget kommer alltså inte att minska. 


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17