Kommunstyrelsen sade ja till driftstöd på 2 miljoner

Kommunstyrelsen sade ja till driftstöd på 2 miljoner

Tillsätter även resurser i Wijs ledning för en snabb handlingsplan

På torsdagen beviljade kommunstyrelsen en ansökan från Stiftelsen Wij Trädgårdar om ett driftbidrag på 2 miljoner kronor för 2015.
Samtidigt går kommunen in och tillsätter en ledningsresurs för verksamheten i samråd med Wij Trädgårdar.
”Vi har ett politiskt inriktningsbeslut på att kämpa för Wij Trädgårdars existens i Ockelbo, och det är det vi gör nu”, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
SD, M och FP reserverade sig med ett nej till driftsstödet.

Wij Trädgårdar har snart funnits i Ockelbo i 15 år. Efter stigande popularitet hade Wij Trädgårdar sina toppar besöksmässigt under åren 2009-2011; då kronprinsessbröllopet var i antågande, firades och då kronprinsessparet besökte kommunen under några dagar.
En besöksträdgårds framgångar är dock beroende av väder och vind. Två vädermässigt ogynnsamma somrar i rad har påverkat Wij Trädgårdars utveckling negativt.
Det har tvingat fram rationaliseringar i ledningen, vilket i sin tur utarmat möjligheterna till nya satsningar och utveckling som kan generera stigande besökssiffror.

”Wij har befunnit sig i kris tidigare. Men nu har det nått vägs ände, och utan driftbidraget på 2 miljoner går hela verksamheten i konkurs i höst. Då förlorar vi även rådigheten över det historiska området som i stället skulle falla i en konkursförvaltares händer”, konstaterar Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Wij Trädgårdars ansökan om ett direkt driftstöd hos kommunen är det första i sitt slag. Det är en mycket allvarlig signal om att de långsiktiga planer för besöksparkens framtida utveckling, som under vintern 2014/2015 presenterades av Wij Säteri AB:s styrelse, snarast bör kompletteras med betydligt mer kortsiktiga åtgärder.
”I kommunen råder en politisk samsyn kring åsikten att besöksparken Wij Trädgårdar är viktig för Ockelbo, men även kring uppfattningen att kräftgången inte kan fortsätta och att driften och förvaltningen av Wij Trädgårdar och dess olika delar omedelbart bör ses över”, säger Magnus Jonsson.

Förutom att bevilja driftbidraget, som håller en hotande nedläggning stången under hösten och vintern, stödjer kommunstyrelsen förslaget att genast bistå Wij Trädgårdar med medel till en stärkt ledning av Wij Trädgårdar; med tydligt fokus på att höja intäkterna och vända den nedåtgående trenden. Enkelt uttryckt: man ska knyta till sig en person som har förmågan att rädda Wij Trädgårdar.

De 2 miljonerna som beviljats i driftstöd finansieras genom återbetalningar till kommunen 2015 av de så kallade AFA-premierna, de kollektivavtalade försäkringarna. Återbetalningarna av premierna är inte förutsägbara och ingår därför inte i budget för vård, skola och omsorg.

Det tidigare utredda alternativet att kommunen skulle köpa fastigheterna av Wij Trädgårdar, som värderats till mellan 10 och 13 miljoner, har ratats med motiveringen att det skulle ta ifrån Wij Trädgårdar möjligheter till intäkter genom konferenser och övernattningar. Dessutom skulle Wij Trädgårdar inte längre ha någon säkerhet för sina lån.

”Vi politiker lever inte i en fantasivärld, och förväntar oss inte att beslutet att bevilja Wij Trädgårdar 2 miljoner i driftstöd tas emot välvilligt av alla. Men den negativa beskrivning av Wij som sprids av kritikerna överensstämmer inte med verklighet och fakta. De lån och projektstöd som tidigare tillfallit Wij har aldrig slarvats bort, eller försvunnit i ”svarta hål”. De har gått tillbaka till kommuninvånarna på många olika sätt”, säger Magnus Jonsson.

”Wij har skapat många både indirekta och direkta arbetstillfällen, och de inflyttare som kommit till Ockelbo på grund av Wij har genererat skatteintäkter. Dessutom har de medel som Wij Trädgårdar under årens lopp beviljats från EU - tack vare utlovad medfinansiering från kommunen - medfört en utveckling av både besöksparken och andra delar av samhället. Utan Wij Trädgårdar skulle en kommun av vår storlek inte heller ha en så levande centrumhandel som vi faktiskt har”, säger Magnus Jonsson och fortsätter:
”Men Wij Trädgårdar har bidragit minst lika mycket även på andra sätt, som inte låter sig värderas i kronor och ören. Genom ett ha stort besöksmål av det här slaget har Ockelbo blivit en attraktivare och mer dynamisk plats att leva på, och trädgårdarna har bidragit till mångas ökade välbefinnande, på många olika sätt.”

Sverigedemokraterna, moderaterna och folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

av Elina Sorri
2015-09-24

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17