Nej till friluftsskola i Jädraås

Nej till friluftsskola i Jädraås

Skolinspektionen har avslagit ansökan

Den ekonomiska föreningen Jädraås Friluftsskola ansökte förra vintern hos Skolinspektionen om att få starta en friskola i Jädraås från hösten 2016.
Nu har beskedet kommit: Skolinspektionen avslår föreningens ansökan.

I friluftsskolans ansökan beskrevs att skolan skulle omfatta årskurserna F-6 och fritidshem, ha genusprofil och arbeta med utomhuspedagogik.
Skolinspektionen har nu avslagit ansökan, med slutsatsen att Jädraås Friluftsskola varken har förutsättningar att följa föreskrifterna för utbildningen, eller finansiera den.
Elevunderlaget är för litet och obekräftat, och därmed är inte heller budgeten tillförlitlig eftersom föreningen saknar övriga ekonomiska tillgångar.

Vidare påpekar Skolinspektionen att föreningen varken förfogar över ändamålsenliga lokaler eller utrustning för de krav som utbildningen ställer, att man inte kan redovisa hur man ska knyta till sig behöriga lärare, och inte har någon beredskap för elever som behöver särskilt stöd.
Vidare anser Skolinspektionen att kostnaderna för exempelvis skolbibliotek och elevhälsa är för lågt beräknade, och det finns ingen beskrivning av hur man tänkt sig rutinerna för vare sig klagomålshantering eller kränkande behandling.

Föreningen har inte heller bekräftat att skolan kommer att följa bestämmelserna om undervisningstid i olika ämnen, inte beskrivit hur individuella utvecklingsplaner för eleverna ska utformas och genomföras, och inte heller hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till.
Skolinspektionen påpekar också att man inte fått något registreringsbevis för den ekonomiska föreningen, trots påstötningar.

av Elina Sorri
2015-09-22

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17