Ockelbo dalar i Svenskt Näringslivs ranking

Ockelbo dalar i Svenskt Näringslivs ranking

Nu på 274:e plats - ett av fem företag har svarat

Ockelbo kommun har de senaste åren dalat mot botten av den ranking Svenskt Näringslivs medlemmar gör av företagsklimatet i landets kommuner.
”Det är jättetråkigt, men i år har vi påbörjat flera satsningar som vi hoppas förbättrar upplevelsen av Ockelbos företagsklimat till nästa gång”, säger kommunens näringslivsutvecklare, Agneta Wenell.

”Företagsklimatet” är en årlig attitydundersökning som Svenskt Näringsliv genomför bland sina egna medlemsföretag i Sveriges kommuner. I Ockelbo har 76 företag svarat på enkäten, vilket är cirka 19 procent av de över 400 företagen i kommunen.
En del av enkätfrågorna handlar om vilken attityd man anser att kommunpolitiker, tjänstemän, media, allmänheten och skolan har till företagande. Andra berör exempelvis tillgång till kompetens, och hur man upplever tillgången till väg-, tåg- och flygnätet.

Bland de 76 Ockelboföretag som svarat är en tredjedel nöjda med näringslivsklimatet i Ockelbo. Men drygt 50 har uttryckt en negativ upplevelse av Ockelbo som företagarkommun.
”Det är väldigt tråkigt att det är så. Men sedan enkäten gjordes har vi agerat på flera håll för att förbättra relationerna mellan näringslivet och kommunen. Bland annat genomförde politiker och tjänstemän gemensamt cirka 60 företagsbesök under Företagardialogen i våras, en satsning som vi fortsätter med i höst. Vi har även infört ett näringslivsråd, med företrädare från både politiken, tjänstemän och företagarna, som snart har sitt första sammanträde”, säger Agneta Wenell.

Andra faktorer som är viktiga för företagen är fungerande it och infrastruktur, och smidiga kontakter med handläggare i bygg- och miljöfrågor.
Även på de två punkterna har Ockelbo tagit steget framåt. En bredbandssatsning har påbörjats, med start i centrum, och till våren går bygg- och miljöförvaltningen i Ockelbo samman med Hofors och Sandviken, i syfte att åstadkomma snabb och rättssäker handläggning av myndighetsbeslut.
När det gäller kompetensförsörjning bedrivs bland annat ett arbete i utbildnings- och kulturnämnden för att möjliggöra flera platser i vuxenutbildningen.

av Elina Sorri
2015-09-16

FAKTA
De senaste årens placeringar för Ockelbo i Svenskt Näringslivs kommunranking:

2011                    94
2012                    106
2013                    183
2014                    217
2015                    274