Städningen på skolor och förskolor ses över

Städningen på skolor och förskolor ses över

Ockelbo kommun med i nationellt projekt

Under vintern och våren genomförde majoriteten av Sveriges kommunala bygg- och miljökontor en tillsyn av städningen i de egna skolorna.
På de flesta håll visade det sig att städningen inte var tillräcklig för att uppnå lagens krav.
Inte heller i Ockelbo. 

Vinterns granskning av städningen, och även ventilationen, på Sveriges skolor var del av ett nationellt projekt som Folkhälsomyndigheten stod bakom.
227 av landets 290 kommuner deltog i projektet som satte skolstädningen under lupp.

Bakgrunden till projektet är Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola 2013” som visar att det finns en rad brister i skolans inomhusmiljö över hela landet.
Det övergripande syftet med tillsynen är att lagkraven, som utgår från en situation med ökande allergier och astma bland barn, ska uppfyllas och att inomhusmiljön ska vara god.

Under besöken på skolorna och förskolorna visade det sig att de generella problemen med otillräcklig städning i landets skolor även märks i Ockelbo kommun.
I tillsynsrapporterna konstateras att det är för dammigt och smutsigt; städpersonalen hinner bara torka öppna ytor, och det finns till exempel inga rutiner för vem som ska plocka av hyllor och liknande inför torkning.
Det saknas också rutiner för vem som ansvarar för att rengöra kranar, lysknappar och handtag tillräckligt ofta, och de flesta skolor och förskolor saknar rutiner för tvätt av textilier. Det konstaterades också att filtren i ventilationssystemen byts för sällan.

Lotta Wennlund, skolchef i Ockelbo kommun, har välkomnat tillsynen. Skolverksamheten har ansvaret för städningen, men budgeten för lokalvård ligger under tekniska förvaltningen.
Nu ska kommunen bland annat se över sitt interna system för köp och fördelning av lokalvård.
”Självklart vill vi ha bra städat och en bra luftkvalité i lokalerna för våra barn och ungdomar.  Det är viktigt att vi gör något åt detta så fort som möjligt”, säger Lotta Wennlund.

av Elina Sorri
2015-09-10

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Tillsyn av städningen har skett på Gäverängeskolan, Åbyggeby skola, Perslundaskolan (Rabo), Stenhuggarens förskola och Wij förskola.
Byarnas förskolor (Åmot, Jädraås och Lingbo) samt friförskolorna väntas få tillsynen genomförd under hösten. 

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens projekt "Inomhusmiljön i skolan"