Wij Trädgårdar söker ekonomiskt stöd för löpande utgifter

Wij Trädgårdar söker ekonomiskt stöd för löpande utgifter

"Driftformerna måste ses över - och det snabbt"

Sommaren 2015 har inte inneburit någon vändande trend för Wij Trädgårdar i Ockelbo.
Besökssiffrorna ligger på samma nivå som 2014, vilket har gett fortsatt låga intäkter och för lite pengar i kassan.
Nu söker Wij Trädgårdar för första gången ett driftstöd hos kommunen för att klara sina löpande utgifter. 

Hittills har Wij Trädgårdar klarat att överbrygga sina kassaproblem under lågsäsong med kommunlån; lån som alltid betalats tillbaka med ränta från somrarnas intäkter.
Men trots att man i år bland annat sparat in på administrativa tjänster, står Wij Trädgårdar inför en omedelbar kris.
För första gången tvingas Wij ansöka om ett rent ekonomiskt driftstöd hos Ockelbo kommun för att täcka årets underskott som beräknas bli 2 miljoner kronor.
Utan stödet kan inte löner, sociala avgifter, moms och andra löpande utgifter betalas under hösten. 

I december 2014 hölls ett extra kommunstyrelsesammanträde med en fråga på dagordningen: Wij Trädgårdars framtid. Det resulterade i en samstämmighet om att Wij Trädgårdar är av central betydelse för kommunens och regionens framtida utveckling. Även företrädare för företagarna framhöll hur viktigt besöksmålet är för det lokala näringslivet, i synnerhet för handeln.

De nya styrelseledamöterna i Wij Säteri AB tog då ett omtag för att säkra besöksparkens framtida intäkter, efter att ha fått kommunstyrelsens stöd för sitt arbete. De planer man då presenterade; att hitta starka samarbetspartners, finna externa finansiärer till en större lek- och lärträdgård, att projektera för övernattningsstugor i samarbete med skogsindustrin och kraftsamla för större publika arrangemang på Wij Trädgårdar, kräver dock ett tålmodigt arbete på lång sikt – tid som inte finns.

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), sätter nu ned foten för en snabb åtgärdsplan.
”Wij Trädgårdars likviditetsproblem har tenderat att komma tidigare och tidigare under kalenderåret, vilket belyser hur utomordentligt viktigt det är att snarast arbeta fram en långsiktigt hållbar lösning för drift och förvaltning av Wij Trädgårdar”, säger han.


Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Marit Rempling (C), vice ordförande.

Magnus Jonsson får medhåll av Marit Rempling, vice ordförande (C), i kommunstyrelsen:
”Vi står fast vid vårt beslut från december 2014 att Wij Trädgårdar är otroligt viktigt för Ockelbo på så många sätt, och att det är värt att kämpa för. Det är ett regionalt besöksmål och har förmåga att anordna större regionala arrangemang. Däremot måste det nu ske en genomgående förändring av något slag, för så här kan vi inte fortsätta. Man måste se över driftformen och vi måste hitta en lösning, snabbt”, säger hon.

Att låta verksamheten på Wij Trädgårdar gå i konkurs, ses inte som ett alternativ i nuläget. Det skulle bland annat innebära att Ockelbo kommun förlorar rådighet över den historiska marken och den anrika fastigheten på Wij.
”Vi har så mycket belägg för att värna om Wij, både som handelns livsnerv, kommunens främsta varumärke, som besökspark och evenemangsplats. Nu gäller det att vara både kreativ och realist på samma gång för att organisera och säkerställa en långsiktig verksamhet som slipper hanka sig fram månad för månad”, säger Magnus Jonsson.

Den 24 september förväntas kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett driftstöd på 2 miljoner kronor, samtidigt som kommunen, tillsammans med ledningen för Wij, uppmanas att senast 1 januari 2016 presentera en lösning som kan ge verksamheten stabilitet inför framtiden.

av Elina Sorri
2015-09-14

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17