Nu ska vi hitta de dolda jobben i Ockelbo

Nu ska vi hitta de dolda jobben i Ockelbo

Nytt förslag till kommunstyrelsen - så ska fler invånare sysselsättas

I början av sommaren gick 313 personer i Ockelbo kommun utan arbete.
73 procent av dem är utrikesfödda. 61 procent av dem är kvinnor.
Nu vill kommunen gå utanför de gängse vägarna för att hitta nya jobb.
”Vi måste göra det vi kan för att hitta sysselsättning och försörjning åt så många som möjligt”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S).

Det är ett tjänstemannaförslag från enheten för arbetsmarknad och integration som kommunstyrelsen ska ta ställning till vid sitt nästa sammanträde 30 augusti.
Enhetschefen Tomas Larsson pekar på det stora behovet av nya, kreativa lösningar utanför de ordinarie åtgärderna som exempelvis Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan och socialtjänsten normalt kan erbjuda.
”Det saknas en person som kan identifiera enklare jobb inom näringslivet och i kommunen, och som kan driva på ett samarbete mellan alla nödvändiga aktörer i samhället för att få jobben till stånd”, säger Tomas Larsson (bilden nedan). 

Skövde kommun har gått i bräschen för en liknande satsning, där kommunens arbetsmarknadsstrateg tog initiativet till något som kallas ”breddad kompetensförsörjning”.
I ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och fackliga organisationer har kommunen vaskat fram enklare arbetsuppgifter som behöver utföras inom vård, skola och omsorg.
Tjänsterna kallas ”serviceassistenter” och ger de redan kvalificerade medarbetarna mer tid till de arbetsuppgifter de är specialiserade på.

Tanken är att Ockelbos nya arbetsmarknadsstrateg ska åstadkomma något liknande, men inte bara inom de kommunala verksamheterna utan även inom föreningslivet och näringslivet.
”Vi är helt säkra på att det finns många olika slag av tjänster som behöver utföras, i olika former av anställningar. Alla arbetslivserfarenheter man kan få är värdefulla för att komma vidare. Det vi behöver nu är att vara fantasifulla och hitta de otraditionella vägarna till sysselsättning, och vi kan inte vänta utan måste börja genast”, säger Tomas Larsson.

Den nya arbetsmarknadsstrategen som kommunen sätter sitt hopp till, bör enligt förslaget till de förtroendevalda i kommunstyrelsen få minst två år på sig i en projektanställning som därefter ska utvärderas.

av Elina Sorri
2016-08-22

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17