Magnus Jonsson vill säga upp överenskommelser med polisen

Magnus Jonsson vill säga upp överenskommelser med polisen

"De fungerar inte i verkligheten eftersom polisen inte deltar"

Kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo, Magnus Jonsson (S), vill säga upp de lokala överenskommelserna med polisen.
”Jag vill markera att polisens del i det brottsförebyggande arbetet i Ockelbo inte fungerar”, säger han.

2008 gav Rikspolisstyrelsen ut en nationell handlingsplan med direktiv om samverkan mellan polisen och kommunerna. Parterna skulle teckna samverkansöverenskommelser och arbeta enligt en särskild modell med kartläggning, gemensam problembild, åtgärder och uppföljning – för ökad trygghet och minskad brottslighet.
2015, när polisen blev en enda myndighet, sattes ännu större fokus på samverkan mellan polis och kommuner. Dialog med medborgarna och specifika medborgarlöften blev en del av polisens nya styrmodell.

I överenskommelserna om samverkan mellan Ockelbo kommun och lokalpolisområdet Södra Gävleborg prioriteras tre områden: trafik, ungdomar, och droger. I handlingsplanen framgår polisens och kommunens respektive åtaganden.
Exempelvis ska polisen vara synlig, göra täta och återkommande trafikkontroller, vara närvarande i särskilt brottsdrabbade områden, arbeta uppsökande där barn och ungdomar samlas, och ha så kallade bekymringssamtal med ungdomar och föräldrar.

Inför nästa kommunstyrelsesammanträde i september kommer ordförande Magnus Jonsson (S) att lägga fram ett formellt förslag om att bryta de lokala överenskommelser som finns.
”Medborgarna - och kommunen – förutsätter att alla parter gör sin del oavsett vilka avtal eller handlingsplaner vi skriver under”, säger Magnus Jonsson.
”Som situationen har varit en tid är det långt ifrån okej. Det som är centralt i våra överenskommelser – det förebyggande arbetet – fungerar inte i Ockelbo. Polisen är helt enkelt inte närvarande.”
Magnus Jonsson påpekar att han inte är stolt över att vilja bryta avtalen.
”Men bakom detta ligger en lång tid av påtryckningar och påminnelser och tålamodet är slut.”

När det gäller det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar är SSPF-gruppen i Ockelbo central.
SSPF står för socialtjänst, skola, polis och fritid, och ett av uppdragen är att instanserna tillsammans fångar upp unga med riskbeteenden som skolk, vandalisering, missbruk eller kriminalitet.
”Kommunen har byggt en organisation genom våra nämnder och förvaltningar som jobbar konkret med uppdraget, men polisen deltar inte”, säger Magnus Jonsson som poängterar att kommunen inte kommer att släppa de delar man har ansvar för.
”Jag är självklart inte främmande för att vi sätter oss ned med polismyndigheten och gör ett omtag. Men som det är nu kan kommunen inte längre stå till svars för att polisen inte är närvarande i Ockelbo”, säger Magnus Jonsson.

Ockelbo kommun är inte ensam om att känna frustration kring polisens närvaro och förebyggande arbete. Enligt en studie från Brå (Brottsförebyggande rådet) finns det problem på många håll med att få samverkansöverenskommelserna att bli en levade del av de dagliga verksamheterna.

av Elina Sorri
2016-08-31

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17