Nästan en tredjedel har lämnat fullmäktige

Nästan en tredjedel har lämnat fullmäktige

I halvtid mellan valen har nio av 31 avsagt sig uppdraget

Av de 31 ledamöter som tog plats i Ockelbos kommunfullmäktige efter valet 2014 har nio hoppat av när halva mandatperioden återstår.
”Det är många”, säger kommunfullmäktiges ordförande Anna Schönning (S).

Det är inget ovanligt fenomen att personer som ställer upp för val i våra olika demokratiska församlingar av en eller annan anledning ser sig tvingade att kliva av för att ersättas av någon annan.
61 procent av dem som hoppade av fullmäktigeuppdrag i förtid efter valet 2010 angav personliga skäl som hälsa, arbets- och familjeförhållanden som den vanligaste orsaken till avhoppen, enligt Statistiska Centralbyrån. 21 procent uppgav politiska skäl och 18 procent menade att det fanns både privata och politiska orsaker bakom avhoppen.

De nio av 31 ledamöter som hoppat av i Ockelbos fullmäktige sedan valet 2014 utgör 29 procent av gruppen, nästan en tredjedel.
”Jag har ingen klar uppfattning om hur många det brukar vara, men det låter mycket. Och det är bara halva tiden som gått så det blir säkert fler innan mandatperioden är slut”, säger Anna Schönning, kommunfullmäktiges ordförande (S) i Ockelbo (bilden nedan).

Anna Schönning är medveten om att många väljer att kliva av för att det är svårt att få tiden att räcka till. Hon ser gärna att de politiska partierna, och särskilt deras valberedningar, tar ett större ansvar i ett tidigt skede av rekryteringen.
”Partierna måste se till att de som tillfrågas får realistiska förväntningar, och ger dem stöd och utbildning i vad det innebär att vara förtroendevald”, säger hon.

Besvikelsen över uppdraget kan ha olika grunder, menar Anna Schönning.
”När det gäller fullmäktige kanske man tror att det inte ställer så höga krav, vilket det ändå gör. Man bör till exempel ha koll på kommunallagen, och veta vilka sammanträdesregler som gäller. Eller så är man kanske för ambitiös, och tänker att det går att väcka nya frågor och förslag under sittande möte. Men inför fullmäktige har partigrupper och nämnder berett ärendena till färdiga förslag som eventuellt debatteras innan beslut.”

Totalt har 18 ledamöter stigit av sina förtroendeuppdrag i Ockelbo kommun sedan valet 2014, när man räknar in samtliga nämnder och styrelser.

av Elina Sorri
2016-08-29

Så många har hoppat av Ockelbo kommunfullmäktige sedan valet 2014 (augusti 2016):
S: 4 (av 15 mandat)
SD: 3 (av 5 mandat)
V: 1 (av 1 mandat)
MP: 1 (av 1 mandat)
Totalt: 9 (av 31 mandat)

Så många förtroendevalda har lämnat sina poster totalt, i fullmäktige, nämnder och styrelser i Ockelbo kommun (augusti 2016):
S: 9
SD: 4
M: 2
C: 1
MP: 1
V: 1
Totalt: 18. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17