Ockelbo växer - nu behövs en ny förskoleavdelning

Ockelbo växer - nu behövs en ny förskoleavdelning

Gäverängeskolan ett alternativ - paviljonger vid Wij förskola ett annat

Ockelbo får allt fler invånare – även små barn.
Inför hösten har kommunens förskolor hög beläggning, och nu finns behov av en ny förskoleavdelning i väntan på uppförandet av det nya förskolecentret som planeras i Ockelbo.
Två förslag har kommit upp: modulhus vid Wij eller nedre våningen på Gäverängeskolan.

Utbildnings- och kulturnämnden informerades i juni om en annalkande kö till barnomsorgen efter sommaren.
En lösning kan vara att hyra in så kallade modulhus som paviljonger. Modulhusen kunde i såfall placeras vid Wij förskola.
En annan idé är att nyttja de utrymmen som blivit över i Gäverängeskolan efter att årskurserna 4-6 flyttat till nya Perslundaskolan.
Gäveränges lokaler kan med relativt små medel anpassas till förskoleverksamhet, men innan skolstart är det oklart exakt hur mycket utrymme skolan och fritidshemmet på Gäveränge kommer att behöva under läsåret.

Gäverängeskolan, Ockelbo. 

Under nästa sammanträde i kommunstyrelsen 30 augusti väntas berörda förvaltningar få uppdraget att ta fram en tidplan och kostnader, främst för alternativet Gäverängeskolan.
Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), hoppas att utredningen visar att Gäverängeskolan är en bra lösning i väntan på byggandet av ett nytt förskolecentrum som planeras stå klart 2019.
”När kommunen har tomma lokaler som dessutom är lämpliga, vore det fel att dra på sig kostnader för markarbeten och hyror när det gäller modulhus. Det råder brist på lokaler för skolor och förskolor i hela landet och det är inte alla kommuner förunnat att hitta ledigt utrymme i sina egna fastigheter”, säger Magnus Jonsson.

av Elina Sorri
2016-08-19


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17