Ockelbos naturvårdsprogram en riktig guldgruva

Ockelbos naturvårdsprogram en riktig guldgruva

Här hittar du våra värdefullaste skogar, våtmarker och vattendrag

Ockelbo kommun har tagit fram ett nytt program för naturvårdsarbetet och friluftslivet.
Här kan man läsa vilka åtgärder kommunen planerar att göra för att höja naturvärdena i skog och mark.
Och samtidigt är dokumentet en riktig guldgruva för den naturintresserade!

Syftet med ”Naturvårdsprogrammet 2016-2020” är att formulera en strategi för naturvårdsarbetet och friluftslivet i kommunen. ”Naturvårdsprogrammet 2016-2020” antogs av kommunfullmäktige i vid sitt sammanträde 20 juni i år.
Åtgärder som nämnts i tidigare program och som blivit verklighet är bland annat skapande av nya naturleder och kommunala betesmarker, restaurerat vattendrag i Rännsjöbäcken och införande av utomhuspedagogik i skolorna.

Att låta fåren beta på kommunal mark i centrala Ockelbo, och att restaurera Rännsjöbäcken, är två av målen i det tidigare naturvårdsprogrammet som blivit verklighet. 

Enligt det nya programmet för de kommande fyra åren föreslås exempelvis att det upprättas en skötselplan för Fornwij, att Gästrikeleden utvecklas för cykling och ridning, att en guide med kommunens vandringsstigar sammanställs – och att det görs en inventering av invasiva arter, som lupiner och upprättas en bekämpningsplan.

Bekämpa lupiner och utveckla Gästrikeleden är två av målen i "Naturvårdsprogrammet 2016-2020".

Förutom att Naturvårdsprogrammet redovisar förslag på åtgärder, går det också att se den som en guide till de mest värdefulla naturområdena inom Ockelbo kommun.
Den inleder med att beskriva Ockelbos landskapshistoria från urskogen Ödmårdens tid och framåt, och listar därefter våra skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag med kartor, bilder och faktainformation.
Visste du till exempel att spatelvitmossan bara finns på ett ställe i hela Gävleborg – och att det är på Kolkilampmurarna? Eller att vi har ett så kallat naturminne i kommunen, nämligen pelargranen vid väg 272, intill avtagsvägen mot Grönviken, söder om Lingbo.

Spatelvitmossa är den enda vitmossan som är rödlistad. Antalet lokalområden i landet skattas till 20. I Gävleborgs län finns mossan på ett ställe och det är i Ockelbo kommun.

Kommunens växt- och djurliv berörs bara kort, eftersom det finns andra myndigheter som utför omfattande inventeringar och sammanställer rapporter över olika arter.
I stället får läsaren tips på en lång rad användbara web-platser, som artportalen och artdatabanken.

av Elina Sorri
2016-08-23

Exempel på fler förslag på naturvårdande åtgärder i Ockelbo kommun för perioden 2016-2020
Verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat.
Åtgärda vandringshinder i Moån och Tansbäcken.
Få i gång slåtter på kommunal mark.
Främja fäboddrift.
Restaurera betesmark.

Visste du att mellan 1927 och 1993 minskade åkerarealen i Ockelbo kommun med 40 procent? Nu är 3 procent av ytan odlingslandskap. I naturvårdsprogammet beskrivs hur vårt naturlandskap och användningen av marken förändrats genom tiderna. 

 


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för att  läsa "Naturvårdsprogrammet 2016-2020" i sin helhet.