Begravningsverksamheten i Ockelbo föds på nytt

Begravningsverksamheten i Ockelbo föds på nytt

Arbetsmiljön utdömd - nu rivs lokalerna för att ge plats åt nya

Visste du att du betalar en begravningsavgift via skattsedeln?
Nästa år investeras en del av de pengarna i en ny personal- och ekonomibyggnad för de anställda inom begravningsverksamheten i Ockelbo församling.
”Vi har inte ändamålsenliga lokaler i dag, varken för personalen eller för att sköta maskinparken”, säger kyrkoherde Larry Wickman.

Bilden ovan: Kyrkogårdsföreståndare Tobias Ström och kyrkoherde Larry Wickman, Ockelbo församling.

Församlingen får in pengar dels via kyrkoavgiften, som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan, dels via begravningsavgiften, som betalas av alla folkbokförda i Sverige.
I Ockelbo är kyrkoavgiften i skrivande stund 1,17 procent, och begravningsavgiften 0,28 procent, av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Begravningsavgiften ska enbart gå till begravningsverksamheten, medan kyrkoavgiften bekostar all församlingsverksamhet; exempelvis gudstjänster eller underhåll av kyrkobyggnader.

Den röda längan bakom Kyrkans Hus i Ockelbo är begravningsverksamhetens hjärta. Här finns kontor, personalutrymmen, förråd, garage och verkstad.
Trots att det ser hyfsat fräscht ut utanpå, är lokalerna som byggdes på 1970-talet mer eller mindre utdömda invändigt.
Personalutrymmena är extremt trånga. I köket räcker matplatserna inte till alla, det lilla kontoret har med nöd och näppe rum för ett skrivbord, duschar, omklädningsrum och toalett är också små och inte tillgänglighetsanpassade.
”Ventilationen fungerar inte heller som den ska”, påpekar Larry Wickman.

Planen är att riva allt och bygga nytt på samma plats.
”Enligt arkitekten är det bättre att börja om från grunden, och det tror vi också”, säger Larry Wickman.
Ritningen över den nya byggnaden är väl genomtänkt. Det blir en egen entré och mottagning för besökare, skild från groventrén för personalen. Det planeras för handikapptoalett, lagstadgat vilrum, skilda omklädningsrum och bättre möjligheter till tvätt, städ och förvaring.

En ny verkstad med spolhall och praktiska förråd ger manöverutrymme och förses med de verktyg och maskiner som behövs.
”Då kan vi sköta och underhålla våra maskiner själva. Nu lejer vi bort mycket av det eftersom det inte finns plats att hålla till här”, säger Tobias Ström, kyrkogårdsföreståndare.
Det ska även byggas en ny så kallad ekonomigård, med kallförråd, kallgarage och betongfack för de olika fyllnadsmassor och kompostmaterial som används.

Nu när ritningarna är klara är det dags att söka bygglov.
”Vi hoppas kunna upphandla en entreprenör i februari och komma igång med bygget till sommaren”, säger Larry Wickman.
Ockelbo församling har nyligen lagt nytt kyrktak och renoverat Kyrkans Hus, vilket bekostats genom kyrkoavgiften och försäljning av fastigheter.
”Den här investeringen bekostas genom begravningsavgiften. Från 2017 har vi en enhetlig begravningsavgift över landet, och inom ramen för det nya systemet ska respektive församling få täckning för skäliga kostnader inom begravningsverksamheten, som den här investeringen i en ny ekonomibyggnad till exempel”, säger Larry Wickman.

av Elina Sorri
2016-12-20

Begravningsverksamhetens röda ekonomibyggnad till vänster och kyrkan till höger. 

FAKTA Ockelbo församling
Församlingen har totalt 14 anställda, samt 2 säsongsanställda.
Verksamheten består av fyra delar: församlingsverksamhet, begravningsverksamheten, samt serviceverksamhet som inkluderar gravskötsel.
Verksamheten finansieras via skattsedeln i två former:
- kyrkoavgift (som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan)
- begravningsavgift (som betalas av alla folkbokförda i Sverige).
Intäkterna är cirka 15 miljoner kronor per år, varav 4 miljoner kommer från begravningsavgiften och cirka 1 miljon är avkastning från skogsförvaltning.
Kyrkoavgiften och begravningsavgiften hålls åtskilda i församlingens redovisning, eftersom de uttryckligen ska användas till olika saker.

FAKTA Begravningsavgiften sänks
Hittills har begravningsavgiftens storlek beslutats av kyrkofullmäktige i varje församling. Fram till 1 januari 2017 är avgiften i Ockelbo 0,28 procent.
Från 1 januari 2017 är begravningsavgiften enhetlig för hela landet, 0,246 procent, vilket har fastställs av Kammarkollegiet. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift på cirka 51 kr per månad.
I Ockelbo sänks alltså begravningsavgiften något från årsskiftet, från cirka 58 kronor i månaden, till 51 kronor.

FAKTA Detta ingår i begravningsverksamheten
De pengar som kommer in genom begravningsavgiften ska användas till att sköta begravningsverksamheten och förvalta begravningsplatser.
När en person avlider har denne rätt att få
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för begravningsverksamheten.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17