Granar från Lövtjärn blir chokladkartonger och blöjor

Granar från Lövtjärn blir chokladkartonger och blöjor

Skogarna kring Åmot naturupplevelse och råvaruindustri på samma gång

På 60- och 70-talet kunde Åmotsborna ställa klockan efter konvojen av skogsbolaget Kopparfors personalbussar, som punktligt varje morgon lämnade det stora garaget mitt i byn, och varje eftermiddag återvände hem med alla skogsarbetare.
I dag är det bara timmerbilarna på landsvägen som skvallrar om skogsnäringen.
Men Stora Enso Skog är fortfarande den största arbetsgivaren i Åmot.
Kommunens Företagardialog har hälsat på i skogskontoret, och följt med på avverkning i Lövtjärn.  

Effektiviseringen inom den svenska skogsnäringen har drastiskt minskat antalet arbetstillfällen de senaste decennierna. Därför blir man lite överraskad av det faktum att 13 personer har sin arbetsplats på det lilla skogskontoret i Åmot.
Det är ganska sällan alla är där samtidigt. Deras respektive ansvarsområden spänner över Mellansverige, och man är ofta på resande fot.
Men den gemensamma grunduppgiften är att förse Stora Ensos svenska sågverk och pappers- och massabruk med virke och biobränsle från verksamhetsområdet Ockelbo.

Från kontoret i Åmot förvaltar Stora Enso Skog 80 000 hektar av Bergviks skog (de rosafärgade områdena på kartan). Av den totala virkesmängden som produceras kommer cirka 20 procent från andra, privata skogsägare. 

På skogskontoret i Åmot har man med åren fått färre kollegor i skogen, men fler i Sverige och världen. Det renodlade skogsföretaget Kopparfors köptes 1987 upp av Stora Skog, varefter Stora gick samman med finska Enso 1998. Här halva styrkan på plats: Daniel Svedlund, planerare och logistiker, Per Mellström, skogsvårdare, Marko Alm, virkesvärderare, Kauko Hänninen, produktionsansvarig, Nils Nordlander, marknadsområdeschef och kontorsansvarig, Mikael Larsson, ansvarig för nyttjanderätter och viltvårdsförvaltning. 

Råvaran som ska skördas brer ut sig runt Åmot, så långt ögat når och bortom. Verksamhetsområdet omfattar 80 000 hektar (160 000 fotbollsplaner) skogsmark. Av det föryngringsavverkas 1 000 hektar under året, cirka 1,25 procent.
”Det märks inte särskilt mycket, om det inte råkar bli den skog man själv vistas mycket i”, säger Kauko Hänninen som är produktionsledare.
Han ska se till att rätt mängd och sort skogsråvara levereras till beställarna i rätt tid. Det kan låta pressande, men framförhållningen är för det mesta väldigt god.
”Det är sällan jag behöver kalla ut någon maskinförare på övertid”, säger Kauko.

Produktionsledaren Kauko Hänninen bodde i Lövtjärn på 60-talet. Nu kan han se hur det som var småplantor på åkrarna då, har blivit redo för avverkning 50 år senare. 

Daniel Svedlund är den som sköter den tidskrävande planeringen och logistiken inför en avverkning.
”I grunden har vi digitala, geografiska kartor som visar skogens alla skikt. Vi har en bra uppfattning om vilka trakter i skogen som är lovliga”, säger Daniel.
”Men inför varje avverkning gör vi alltid en noggrann inventering av naturvärdena, och under arbetets gång finns det tydliga regler som styr hur många träd och stubbar som ska sparas på området.”Så gott som allt praktiskt arbete i skogen utförs av entreprenörer, både när det gäller avverkning och nyplantering. Här är Emil Fält i gång med att avverka ett område i Lövtjärn, norr om Åmot. Skördaren avverkar, kvistar och kapar i rätt längd. Datorn mäter och sorterar virket efter trädslag, kvalitet och grovlek, direkt ute i skogen. 
Total är närmare 30 personer sysselsatta med avverkning i verksamhetsområdet Ockelbo.Daniel Svedlund berättar för kommunchef Lotta Ryd, hur planeringen inför en avverkning går till. 

Även efter avverkning arbetar man aktivt med naturvård, vilket är Per Mellströms bord.
Han ser till att flora och fauna får goda förutsättningar att leva vidare, och har ansvaret för att marken bereds på bästa sätt för nästa generation tall eller gran.
När nya trädplantor har satts, återstår röjning och gallring i flera omgångar. De arbetsuppgifterna är säsongsbetonade, och sysselsätter ett 70-tal personer i området, via entreprenörer.


Per Mellström är skogsvårdare inom Stora Enso Skog. I verksamhetsområdet Ockelbo finns 1 580 hektar nyckelbiotop sparade (cirka 3 000 fotbollsplaner), och på varje avverkad yta ska både gröna träd, död ved och höga stubbar sparas.  


Just nu används ungefär 60-70 procent av återväxten i skogen, eftersom den har lite ojämn ålder sedan tidigare skogsbruk. Därför hejdar man sig lite för att låta det yngre beståndet växa till sig. Rent siffermässigt betyder det att skogarna runt Ockelbo just nu får större volym, och inte mindre. 

I moderbolaget Stora Enso pågår sedan länge en omställning till miljövänlig och modern råvaruhantering och tillverkning. Man ligger i framkant när det gäller forskning som syftar till att varje mikrofiber i cellulosan i framtiden ska kunna användas i förnybara material.
På sikt hoppas man att råvara från skogens träd ska ersätta oljor och plaster i allt från flygplan till solpaneler, skottsäkra västar och vattenflaskor.
Nils Nordlander som är marknadsområdeschef och kontorsansvarig i Åmot, tycker att utvecklingen är både nödvändig och spännande.
”Det är topphemlig forskning som pågår. Inte ens vi får komma in i Stora Ensos nya forskningscenter i Nacka.”

Kommunrepresentanter på företagsbesök hos Stora Enso skog. Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S), Nils Nordlander, Daniel Svedlund, kommunchef Lotta Ryd, Per Mellström, och näringslivschef Mimmi Ekström.

av Elina Sorri
2016-12-08

FAKTA Stora Enso Skog
Stora Enso Skog är en av Sveriges största skogsentreprenörer och virkesköpare med verksamhet i Mellansverige. Stora Enso Skog förser Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke, och levererar biobränslen till Stora Ensos industrier och externa kunder.
Hit körs råvaror från skogen i Ockelbo-området:
Ala Sågverk i Ljusne, Bergkvist såg i Insjön, Karbenning Sågverk, ELE Trävaru i Kilafors, Stora Enso i Skutskär, Stora Enso i Kvarnsveden, Stora Enso i Fors, Marma Sågverk, Björkträ Timber i Arbrå.
Här kan du läsa mer om Stora Enso Skog

FAKTA Stora Enso
Stora Enso är en global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.
Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och 2015 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR.
Här kan du läsa mer om Stora Enso

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Vill du och ditt företag också ha ett kommunbesök?
Här kan du läsa mer om Företagardialogen i Ockelbo kommun.