Habiliteringsersättningen kan återinföras i Ockelbo

Habiliteringsersättningen kan återinföras i Ockelbo

35 kronor per dag för deltagande i daglig verksamhet

1 januari 2012 togs habiliteringsersättningen bort i Ockelbo kommun.
Fem år senare är den på väg att återinföras.
Fullmäktige har avsatt 100 000 kronor extra till socialnämnden, som lagt ett förslag på 35 kronor för heldag och 18 kronor för halvdag för deltagande i daglig sysselsättning. 

När kommunfullmäktige i Ockelbo fattade beslut om års- och flerårsbudgeten 2017-2019 i oktober, fick socialnämnden 100 000 kronor för att införa habiliteringsersättning för personer med daglig sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen), eller daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
Ersättningen är ingen lön, och den är skattefri.
Syftet är att stimulera personer att delta i de dagliga verksamheterna, och regelverket kan se olika ut från kommun till kommun.

Inför sitt kommande sammanträde 15 december har socialnämnden tagit fram riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättningen i Ockelbo kommun.
Enligt förslaget kan den betalas ut från 1 januari 2017 med heldagsersättning på 35 kronor (minst 6 timmars närvaro), respektive halvdagsersättning 18 kronor (minst 3 timmars närvaro).

Kommunen har tidigare betalat ut habiliteringsersättning, men det togs bort 1 januari 2012, utifrån socialnämndens då ansträngda budget, att det tog tid att administrera, och att ersättningen inte betalades ut till personer med daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen, utan bara enligt LSS.

I oktober 2014 lade Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna i Ockelbo fram en motion till fullmäktige om att återinföra habiliteringsersättningen.
Partierna menade att ersättningen upplevs som betydelsefull för deltagarnas självkänsla och att en överväldigande majoritet av Sveriges kommuner betalar ut ersättning.
Motionen avslogs då, men habiliteringsersättningen kan nu göra comeback genom det extra anslaget från kommunfullmäktige.

av Elina Sorri
2016-12-09

FAKTA Daglig verksamhet/sysselsättning
Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med viss funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa något intressant och meningsfullt att göra under dagtid. 
I Ockelbo bedrivs daglig verksamhet bland annat på Bysjöbacke i Ockelbo, men kan också erbjudas som praktikplats inom kommunal verksamhet eller i företag.
På dagcenter är verksamheten utformad för att erbjuda personer stimulans, utveckling och gemenskap efter önskemål. Det ska öka den enskildes möjligheter att leva som andra. 


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet enligt LSS, och daglig sysselsättning enligt SoL.