Minns du vad som hände under året som gick?

Minns du vad som hände under året som gick?

Här ett urval från Ockelbo kommun 2016 i bild och text

JANUARI

13 januari slår nya Perslundaskolan upp portarna för sina elever efter om- och tillbyggnad. Det första de får lära sig är att ta av sig skorna i den skofria skolan, och under den första rundvandringen konstateras att ingen kan höra dig skrika i musikrummet! I det nya storköket förbereds tacobuffé – och ett vegetariskt alternativ, en nyhet för terminen. 

15 januari presenteras Hans Bandhold som tillförordnad vd för Wij Trädgårdar, med uppgift att under det kommande året få ordning på ekonomin, staka ut framtiden och rekrytera ordinarie vd. 

26 januari bestämmer sig kommunstyrelsen enhälligt att föreslå fullmäktige att bidra med 5 miljoner kronor till en kombihall för ishockey och inlines i Ockelbo. ”Ensam går det inte, men hockeyklubben, kommunen och sponsorer kan tillsammans göra det möjligt”, säger Gert Dahlqvist (mitten) som anlitats för att ta fram projektunderlaget. Marit Rempling (C) till vänster och Magnus Jonsson (S) till höger. 

27 januari fastslår Mark- och miljööverdomstolen efter ett överklagande att detaljplanen för nya bostadsområdet Äppelbacken vid Bysjön gäller. Kommunen kan därmed gå vidare med projektering och marknadsföring av området. 

FEBRUARI

16 februari sker en storstilad och samtidigt familjär invigning av nya Perslundaskolan med öppet hus för allmänheten. Prins Daniel håller tal, kulturskolan underhåller och över 2 000 personer kommer. 

 

17 februari kommer beskedet Ockelbo Hockey Club hoppats på: Allmänna arvsfonden bidrar med 4,5 miljoner till en kombihall vid Ockelbo ip. 

 

25 februari berättar vi om Mustafa Sadeqis populära karateträningar, som möjliggjorts via Gävleborgs Idrottsförbunds satsning på integration via idrott. 

MARS

4 mars får hotellet och restaurangen i Centrumhuset nytt liv sedan Lars-Göran Wesslegård tagit över. Rummen renoveras och restaurangen får ny inriktning som tapasbar.  

7 mars säger även kommunfullmäktige i Ockelbo ja till att stödja en kombihall för inlines och ishockey i Ockelbo.

 

21 mars håller bygg- och miljönämnden i Ockelbo ett sista historiskt sammanträde. Från 1 april går nämnden samman med Hofors och Sandviken i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. Ett av de sista besluten blir att bevilja kombihallen vid Ockelbo idrottsplats bygglov.

 

22 mars aviserar Swedbank att man kommer att lämna Ockelbo och sitt kontor i Centrumhuset till hösten. Det föranleder kommunen att pausa projektet med ett nytt torg, och fokusera på att fylla så många av de tomma butiksytorna i centrum som möjligt med service och handel.

 

22 mars berättar vi att simhallen i Ockelbo har fått ett föreläggande om renovering. Det är ohygieniskt, halkigt och problem med reningen.

 

24 mars står det klart att alla ungdomar i Ockelbo kommun som går i åk 9, samt åk 1 och 2 på gymnasiet, garanteras feriearbete.

APRIL

8 april redovisas en medborgarundersökning som visar att Ockelbos kommuninvånare främst saknar bostäder, ett bredare nöjesutbud och större möjligheter att påverka samhället.

15 april meddelas att kommunchef Lars Sjödin slutar i Ockelbo efter åtta år. Han går till Region Gävleborg för att bli hållbarhetsdirektör.

18 april drar Företagardialogen igång. Under veckan får 55 företag besök av tjänstemän och politiker i kommunen.

19 april flyttas Lanthandelsmuseet i Ockelbo några hundra meter till det kulturhistoriska området vid Pålsgården, för att ge plats åt en kommande gång- och cykelbana mellan Sjöängsvägen och Wijberget.

21 april berättar vi att det ska öppnas en fritidsklubb på Perslunda efter sommaren. Elever i åk 4-6 kan, om de vill, stanna kvar på skolan för aktiviteter efter skoldagens slut. 

MAJ

2 maj införs självbetjäning på biblioteket i Ockelbo, vilket i praktiken innebär utökad service med några timmar i veckan. 


2 maj invigs nya boendeformen trygghetsboende på Uret. Den öppna träffpunkten Soluret ska hållas öppen för de boende i kvarteret varje dag och erbjuda gemensamma måltider. Träffpunkten bemannas med trivselvärdarna Åsa Lindahl och Susanne Jonsson.

9 maj beslutar fullmäktige att ge Wij Trädgårdar ett par år av arbetsro för att bygga upp en långsiktigt fungerande verksamhet. Fullmäktige beviljar ett årligt bidrag med 1,9 miljoner kronor åren 2016-2018.

 

10 maj sätts spaden i marken för arbetet med vägar, vatten, avlopp, el och bredband till tomterna på Äppelbacken vid Bysjön. 


19 maj är det Trafikverkets vägarbeten man talar mest om i Ockelbo. Samtliga tillfartsvägar ska få ny beläggning, och under några veckor råder kraftigt begränsad framkomlighet. Glädjen är desto större när vägarna blir färdiga - i bättre skick än på många år. 

 

23 maj sätts tre nya varningstutor upp i centrala Ockelbo. ”Hesa Fredrik” ska varna allmänheten för faror som giftiga gaser eller explosionsrisk. Signalen testas första helgfria måndagen, mars, juni, september och december, kl 15.00.

 

27 maj besöker vi arbetsmarknadsenheten som flyttat till Wij Trädgårdar där man får ett lyft, både av miljön och av att samla verksamheterna till en gemensam plats. Enheten tas emot med öppna armar av personalen på Wij Trädgårdar och ett nära samarbete inleds.

30 maj är det officiell invigning av Vuxenskolans och SFI:s nya lokaler i Raboskolan i Ockelbo, dit man flyttat från Skånegården. Mat, dans, tal och bandklippning står på programmet.

30 maj tas första spadtaget till etapp 1 av kombihallen. Under sommaren ska en stommen med tak resas över isbanan. 

JUNI

13 juni beslutar kommunstyrelsen att stödja ett medborgarförslag om ett ungdomsråd i Ockelbo.

16 juni meddelas att X-trafik sätter in nya bussturer mellan Jädraås och Sandviken, till glädje för både arbetspendlare och skolelever i Jädraås. 

19 juni firas att sex barn föddes i Åmot under 2015. Barnens familjer premieras i samband med Åmotsdagarna under högtidliga former i Bunges kapell. 

20 juni beslutar Ockelbo kommunfullmäktige att välkomna Östhammars kommun som medlem i Gästrike Vatten.

20 juni presenteras Charlotta Ryd som ny kommunchef i Ockelbo.

JULI

14-17 juli deltar tio personer från Ockelbo kommun i vänortsbesök i Medzev, Slovakien. Alla 28 EU-länder representeras av en liten kommun The European Charter of Rural Communities, och Ockelbo representerar Sverige.

Under sommaren är flera föreningar i kommunen i full gång med extra sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Regeringen har skjutit medel till sommarlovssatsningen som ger Ockelbo 177 552 kronor att fördela till föreningar som ordnar något kul att göra. 

AUGUSTI

16 augusti, strax innan skolstarten, blir utomhuskonsten vid Perslundaskolan färdig. Krysset, Vindsnurran och Vattenpussarna av Maria Forsling Jenke bjuder in till iakttagelser kring naturens skönhet och kraft.

23 augusti berättar vi att Ockelbo kommun utformat ett nytt program för naturvårdsarbete och friluftsliv, "Naturvårdsprogrammet 2016-2020". Några av åtgärderna för de kommande åren är att restaurera betesmark och verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat. 

30 augusti beslutar kommunstyrelsen att det behövs en arbetsmarknadsstrateg i kommunen, med uppgift att hitta fler jobb och praktikplatser åt de arbetslösa i Ockelbo.

31 augusti aviserar kommunalrådet Magnus Jonsson att han kommer att föreslå att de lokala överenskommelserna med polisen sägs upp – eftersom han anser att de inte fungerar och efterföljs från polisens sida. Efter möten och samtal fortsätter samarbetet. 

SEPTEMBER

2 september står det klart att Ockelbogårdar har fattat ett historiskt beslut: det kommunala bostadsbolaget har för avsikt att bygga ett nytt flerfamiljshus med 25 lägenheter mitt i centrum.

 

6 september presenteras Malin Hermansson som Wij Trädgårdars nya vd. Hon är Ockelbobo, med ett förflutet inom turism, restaurang, marknadsföring, kommunikation och it.

 

27 september säger kommunstyrelsen ja till förslaget att öppna en ny förskoleavdelning i Gäverängeskolan, eftersom behovet av fler förskoleplatser har blivit akut. Den får namnet Ängens förskola och öppnas i november. 

OKTOBER

4 oktober tar Ockelbo kommun en hedrande plats som nr 24 av 290 i Lärarförbundets egen ranking över Sveriges bästa skolkommuner. I kriterierna ”Resurser” och ”Friska lärare” är Ockelbo nr 1.

 

5 oktober presenterar Åmots Skidklubb planer på att utöka området för längdskidor med flera mil preparerade skidspår. I februari 2017 ska långloppet Kämpoloppet arrangeras.

 

7 oktober berättar vi om projektet ”Mobil samåkning”. Via en app kan Åmotsbor registrera sig för samåkning med andra till och från Ockelbo, eller andra orter. Satsningen stöds av Region Gävleborg.

 

14 oktober är det nystart för ”Vuxna på byn” i Ockelbo. Föräldrar iklädda gröna reflexvästar promenerar i centrala Ockelbo på kvällen och natten för att öka tryggheten bland ungdomar som är ute. Polisen utbildar och informerar under premiärkvällen. 

 

25 oktober godkänner kommunstyrelsen ett lönelyft för kommunens undersköterskor. En extra pott på 500 000 kronor ska delas ut de kommande två åren, 2017 och 2018. 

 

25 oktober fastslår kommunstyrelsen ett tak på den kommande investeringen i nytt förskolecentrum i Ockelbo. 25 miljoner kronor får det kosta. 

NOVEMBER

2 november presenteras den glädjande nyheten att tre handlare är redo att flytta in i kvarteret Uret och fylla den gamla Konsumlokalen med liv. Men först väntar ombyggnad, både invändigt och utvändigt.

7 november berättar vi att Region Gävleborg drar sig ur det ekonomiska ansvaret för folkhälsofrågor och upphör med bidrag till kommunerna. Ockelbo kommun beslutar sig för att fortsätta arbeta för folkhälsa med egna pengar.

15 november står simhallen stängd på obestämd tid. Under Allhelgonalovet stängdes bassängerna eftersom klorvärdena är för höga. Efter någon veckas detektivarbete och justeringar öppnas simhallen igen.

25 november presenterar SKL, Sveriges kommuner och landsting, Ockelbo som nummer 1 bland landets skolkommuner. Rapporten ”Öppna jämförelser – Grundskola 2016” visar att Ockelbo har det högsta, sammanvägda, betygsresultaten i Sverige.

29 november säger kommunstyrelsen ja till Gästrike Vattens förslag att höja VA-taxan med 16 procent för 2017, och ytterligare 15 procent 2018. Stora underhåll och renoveringar väntar.

29 november presenteras Eva Lööke från Gammelboning som årets Claes Andersson-stipendiat, efter att ha öppnat sitt hjärta för 15 ensamkommande flyktingungdomar som vistats på Jädraås Herrgård där hon varit köksansvarig. När pojkarna flyttar till Järvsö i juni läggs herrgården ut till försäljning. 

DECEMBER

2 december gör kommunledningen ett av sina besök inom Företagardialogen hos Stora Enso Skog i Åmot. I Lövtjärn får man på plats lära sig hur modern skogsförvaltning går till, och att granarna i slutände blir allt från chokladkartonger till blöjor. 

6 december bjuder Thomas Forsberg, Ockelbo kommun, och Hanna Norling, AFB Gästrikebygden, in kommunens ungdomar till extra öppet i Kuxahallen och ungdomsgården fredag- och lördagkvällar i december. 

9 december meddelas att habiliteringsersättningen, som togs bort 2012, ska återinföras i Ockelbo kommun. Den betalas ut till personer med vissa funktionshinder som besöker daglig verksamhet. 

20 december berättar Ockelbo församling att begravningsverksamheten ska rivas och återuppstå. Det blir en helt ny byggnad för både besökare och personal, med moderna och ändamålsenliga utrymmen för alla delar av verksamheten. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17