Nämndernas prognoser inför bokslut 2016

Nämndernas prognoser inför bokslut 2016

Underskott inom utbildning och kultur - överskott i socialnämnden

Till årets slut väntas utbildnings- och kulturnämnden (UKN) i Ockelbo ha ett underskott på nästan 4 miljoner kronor jämfört med budget.
Främst beror det på ett ökat personalbehov i vuxenutbildningen och ett underskott i personalkostnaderna inom grundskolan.
Dessutom har kostnaderna stigit för elever som går i skolor utanför kommunen.

UKN:s årsbudget för 2016 ligger på 119 miljoner. Nämnden väntas dock dra över budget med 3,9 miljoner kronor.
En orsak är högre personalkostnader än väntat, både i grundskolan och inom vuxenutbildningen där SFI (Svenska för invandrare) ingår.
”På SFI fick man redan i januari tillsätta fler tjänster än budgeterat för att klara elevvolymerna. Även tjänsterna för studie- och yrkesvägledning och rektor utökades från halvtidstjänster till heltid”, säger Lotta Wennlund.

Eftersom Ockelbo inte har någon egen gymnasieskola, köper kommunen gymnasieplatser på andra orter för de cirka 180 gymnasieeleverna.
Närmare hälften av underskottet – 1,8 miljoner – beror på att årets budget för gymnasieplatserna inte hade utökats trots att de i genomsnitt blev cirka 10 000 kronor dyrare per elev från 2015 till 2016.
En annan orsak är att kostnaderna har stigit även för de cirka 40 grundskoleelever som går i andra kommunala eller fristående skolor utanför Ockelbo.

Kunde underskottet i UKN ha undvikits?
”Inte när det gäller vuxenutbildningen, gymnasieskolan och de dyrare skolplatserna hos andra huvudmän än Ockelbo kommun. Men i planeringen inför årets budget, som gjordes hösten 2015, kunde verksamheternas behov ha signalerats tydligare. Vi skulle då ha haft möjligheten att göra andra prioriteringar”, säger Lotta Wennlund (bilden nedan).

För att tillgodose behoven inför nästa år har UKN begärt mer pengar till förvaltningen, vilket har hörsammats av fullmäktige.
I beslutet om års- och flerårsbudget för 2017-2019 beviljades i november en utökad ram med 3,5 miljoner för 2017 och 2,5 miljoner för 2018.
”Ja, vi har fått våra önskemål tillgodosedda. Framför allt gäller det resurser till våra nyanlända elever i både grundskolan och vuxenutbildningen, och till den nya förskoleavdelningen Ängen som startade i november”, säger Lotta Wennlund.
UKN har även fått 200 000 kronor till en datorsatsning i skolan, och mer pengar till lokalvården som inte har varit tillräcklig enligt kraven.

I den totala kommunbudgeten kommer UKN:s underskott att vägas upp av ett överskott i socialnämnden, där prognosen just nu ligger på plus 4,7 miljoner.
Överskottet beror till viss del på lägre kostnader än väntat inom individ- och familjeomsorgen, men framför allt härrör det från återbetalningar till kommunen från Migrationsverket för kostnader som socialnämnden legat ute med när det gäller ensamkommande flyktingbarn.
I kommunens tredje nämnd, kommunstyrelsen, ser ekonomin ut att landa enligt budget vid årets slut.

av Elina Sorri
2016-12-22

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Vill du veta mer om hur skattemedel fördelas i Ockelbo kommunn?
Klicka här för att komma till Skattekollen!