Pedagoger i Ockelbo får stipendium till utvecklingsidéer

Pedagoger i Ockelbo får stipendium till utvecklingsidéer

I år giftrensning i förskolan - nästa år sommarläsning i åk F-3

Pedagoger i Ockelbo kommun kan lägga fram idéer som utvecklar verksamheten – och få 10 000 kronor till genomförandet av utbildnings- och kulturnämnden, UKN. 
Stipendiet för 2017 går till projektet ”Läs en bok” som ska locka elever i åk F-3 att läsa mer på sommarlovet.

Utrustning till en laborativ matteverkstad, ipads till särskoleundervisningen, lektioner i hållbar odling på Wij – det är några av utvecklingsidéerna som fått ja från UKN de senaste åren.
I år är det Ellinor Westbom och Liselotte Larsson, båda klasslärare i åk 2 på Gäverängeskolan, som fått medel för att fortsätta sitt initiativ ”Läs en bok”.
Alla barn som läste tio böcker under sommarlovet 2016, fick hämta en presentbok på biblioteket vid sommarens slut. Barnen kunde välja mellan att läsa själv, lyssna på högläsning av en vuxen, eller lyssna på ljudbok.

Då bekostades projektet av skolan och biblioteket. Ellinor och Liselotte vill nu göra om det nästa sommar med hjälp av utvecklingsstipendiet. Pengarna kommer också att användas till att köpa in mer böcker till F-3-skolorna Gäveränge och Åbyggeby.

Stipendiet för 2017 delades ut vid UKN:s sista sammanträde för året.
Samtidigt fick de föregående stipendiaterna, Gun Olsson och Kicki Ternström på Wij förskola, redovisa sitt projekt ”Giftfri/kemikaliesmart förskola”.
Deras stipendium har bekostat utbildningen av en miljöpedagog som kan ha föreläsningar för övrig personal, och vara ett kunskapsstöd när miljö- och hälsofarligt material sorteras bort.

Bilden längst upp, från vänster: Gun Olsson och Kicki Ternström, Wij förskola, Staffan Nordqvist, ordförande UKN (S), Ellinor Westbom och Liselotte Larsson, Gäverängeskolan, Torbjörn Nyholm, vice ordförande UKN (S). 

av Elina Sorri
2016-12-13

FAKTA UKN:s utvecklingsstipendium
För att uppmärksamma och uppmuntra till goda utvecklingsprojekt har utbildnings- och kulturnämnden avsatt en summa pengar, som pedagogerna kan söka genom att lägga fram förslag och idéer om utveckling.
Projekten skall syfta till högre måluppfyllelse inom förskola, grundskola eller fritidshem, och anknyta till läroplanen.

TIDIGARE STIPENDIATER (utdelningsår)
2009
Anna Hellberg/arbetsgrupp, Gäverängeskolan
Metodikkurs Pilen 1 för två pedagoger

2010
Ann Ahlros, Maria Götesson, Perslundaskolan
Stöd till laborativ matematikverkstad

2011
Gun Olsson, Wij förskola
Stöd till Språktåget

2012
Kent Wallin, Perslundaskolan
Digitala verktyg till särskoleundervisningen

2013
Tobias Tengelin, Gäverängeskolan
Ipads i skolan, handledning för pedagoger

2014
Utomhuspedagog Eva-Marie Åkerlund
Pedagogisk modell för Hållbar utveckling i samarbete med Wij Trädgårdar, åk 5

2015
Gun Olsson, Kicki Ternström, Wij förskola
Giftfri/kemikaliesmart förskola, utbildning av miljöpedagog

2016
Liselotte Larsson, Ellinor Westbom, Gäverängeskolan
Sommarlovsprojektet Läs en bok, åk F-3 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17