"Vi räknar med att vara ikapp till nyår"

"Vi räknar med att vara ikapp till nyår"

Därför har det tagit längre tid att få ett bygglov

Under året som gått har det dröjt längre än normalt att få svar på en bygglovsansökan.
”Det beror på ett nytt digitalt system för ärendehantering. Det har inte fungerat som förväntat utan skapat problem och förseningar”, säger Anna Tengqvist, plan- och byggchef i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (bilden ovan).
Nu ger Anna Tengqvist besked:
”Till nyår räknar vi med att vara i fas med byggloven.”

Många medborgare har fått intrycket att det är sammanslagningen i sig, det vill säga flytten av Ockelbos bygg- och miljöfrågor till den nya nämnden med säte i Sandviken, som är orsaken till de emellanåt kraftigt försenade besluten om bygglov under året.
Och det är väldigt synd, tycker Anna Tengqvist.
”Vi skulle ha haft ännu större problem med det nya systemet om vi hade varit kvar som egen förvaltning i Ockelbo, eftersom det tagit mycket resurser i anspråk att få ordning på det”, säger hon.

Det nya digitala ärendehanteringssystemet upphandlades enligt kravspecifikationer som leverantören därefter inte kunnat hålla.
”Det har varit tålamodsprövande och pressande för handläggarna. De kan ha suttit och skrivit samma bygglovsbeslut för fjärde gången, och så har datasystemet kraschat och underlaget försvunnit ännu en gång”, beskriver Anna.

Den lagstadgade maxtiden för handläggning av ett bygglov är tio veckor. Det gäller från det att underlaget till ansökan är helt komplett.
Men normalt brukar det gå fortare än så.
”En normal handläggningstid är fyra-fem veckor. Då ligger man bra till. Men i år är det bara att erkänna att vi haft perioder när vi inte klarat att handlägga ansökningarna inom den lagstadgade tiden”, säger Anna Tengqvist.
”Vi känner verkligen med dem som har fått vänta länge, och förstår hur frustrerande det är.”

Håkan Göras och Göran Nimmersjö är två av de handläggare som anlitats som extra hjälp när det gäller bygglovsansökningarna. 

Så vad har ni gjort för att korta ned de väntetider som uppstått?
”Vi har rekryterat fler handläggare, både konsulter och personer som egentligen gått i pension men som har ställt upp för att hjälpa oss. Det har varit svårt att få tag i lediga handläggare så vi har inte hunnit ikapp riktigt än, men räknar med att vara det vid nyår”, säger Anna Tengqvist.
”Vi har också koncentrerat inkommande samtal och frågor till en särskild telefon- och mejlservice, där en person har som enda uppgift att svara på medborgarnas frågor.”

Varje dag avdelas en särskild handläggare att ha ansvaret för telefon- och mejlservice, så att medborgarna kan få snabba svar på sina frågor. 

Alla bygglovsansökningar registreras efter det datum då ansökan betraktas som komplett, och handläggs därefter i tur och ordning, oavsett om det gäller privatpersoner, företag eller andra organisationer.
”Vi har helt enkelt inte rätt att prioritera någon framför någon annan, utan det är datumordning som gäller”, säger Anna Tengqvist.
Finns det något jag över huvud taget kan göra för att påskynda mitt eget ärende?
”Var noggrann när du fyller i din ansökan, och se till att ritningar och alla handlingar finns med. Det händer att de är ofullständiga och måste kompletteras, vilket gör att det kan ta längre tid. Om man är osäker på något är det bara att ringa oss och fråga”, säger Anna Tengqvist.

”Det är väldigt olyckligt om man fått intrycket av att problemen beror på att tre bygg- och miljöförvaltningar flyttat samman i en gemensam. Vi har sett många fördelar med att gå ihop, som att fler får nytta av en särskild handläggares expertkunskaper och att vi kan täcka upp för varandra vid frånvaro av olika slag”, säger Anna Tengqvist.

av Elina Sorri
2016-12-05

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för att komma till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.