Blodgivning på arbetstid - om omständigheterna tillåter

Blodgivning på arbetstid - om omständigheterna tillåter

Förslag på nya riktlinjer för kommunanställda i Ockelbo

Från 1 april föreslås något uppluckrade riktlinjer för hälso- och sjukvård på betald arbetstid för Ockelbo kommuns anställda.
Om omständigheterna på den enskilda arbetsplatsen medger, kan det bli möjligt att bland annat gå på blodgivning eller mammografi med bibehållen lön.

Texten uppdaterad 23 februari 2016: Inget beslut i frågan i kommunstyrelsen. Återremitterades för vidare beredning. 

Enligt lagen har en arbetstagare rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök vid akut sjukdom eller olycksfall. Arbetstagare, som är blivande förälder, har också rätt till två besök på mödravårdscentralen.
Utöver det är det upp till arbetsgivaren att besluta om vilken typ av besök inom hälso- och sjukvård som de anställda får göra under betald arbetstid.

Under tisdagen väntas politikerna i kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att tillåta nya riktlinjer för de kommunanställda i Ockelbo.
Grundtanken är att alla vårdbesök, så långt det är möjligt, ska ske utanför arbetstid. Om det inte är möjligt, och verksamheten medger det, kan de anställda även få ledigt med lön av följande anledningar:
Akut tandläkarbesök
Mammografi
Gynekologiskt cellprov
PSA-test
Blodgivning
Rehabiliteringsåtgärder (under vissa villkor)

I varje enskilt fall är det berörd chef som avgör om det kan ske med hänsyn till verksamhetens behov.

Upprinnelsen till förslaget om nya riktlinjer kring hälso- och sjukvård på betald är en motion från Ockelbos Sverigedemokrater som anmäldes till fullmäktige 5 oktober 2015.
Partiet menade att ”kostnaderna för kommunen vida understiger både samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv”, när det gäller att bevilja ledighet för blodgivning.
Kommunens personalavdelning, som utrett frågan, har då sett det lämpligt att se över riktlinjerna för fler likvärdiga orsaker att beviljas ledighet när det gäller hälso- och sjukvård.  

av Elina Sorri
2016-02-22

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17