Dags att bereda marken och sälja tomterna

Dags att bereda marken och sälja tomterna

Sista ordet sagt om Äppelbacken - detaljplanen gäller

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ta upp en prövning av detaljplanen för området Äppelbacken i Ockelbo.
Det innebär att detaljplanen vinner laga kraft och att Ockelbo kommun går vidare med projekteringen.  
Kommunens förhoppning är att tomterna står byggklara inför hösten 2016.

Detaljplanen överklagades under sommaren 2015 av två parter till länsstyrelsen som avslog de båda överklagandena.
I oktober 2015 överklagades ett av länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som i december avslog överklagandet.
Då överklagades det beslutet till Mark- och miljööverdomstolen, den högsta instansen i liknande ärenden.

27 januari beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd i ärendet, vilket i sin tur inte kan överklagas vidare.
Man anger följande i sitt beslut: ”Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall”.

Det innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft och att Ockelbo kommun går vidare med projektering och marknadsföring av det nya området.
Närmast kommer man att påbörja upphandlingen av entreprenörer för markarbeten, och ta förnyad kontakt med de närmast boende i bland annat VA-frågor.

av Elina Sorri
2016-02-03

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17