Det kostar 7 miljoner att ta bort delade turer

Det kostar 7 miljoner att ta bort delade turer

Utredning kring scheman inom vården i Ockelbo

Att ta bort de delade turerna inom vården i Ockelbo kommun, utan förändrade scheman i övrigt, skulle kosta 7 miljoner kronor.
Det är prislappen för de 14 årsarbetare som måste anställas för att reformen ska kunna genomföras.

Grundambitionerna i schemaläggningen inom vården i Ockelbo kommun är, förutom rätten till heltid, att personalen inte ska behöva arbeta fler än två helger av fem.
Delade turer innebär att vårdpersonal schemaläggs då brukarna har störst behov av hjälp och omvårdnad, oftast förmiddag och kväll, med några timmars ledighet på dagen.  

Vid det särskilda boendet Bysjöstrand går personalen en delad tur på fem veckor, under helgtid. Här kan man också välja bort delade turer mot att i stället arbeta varannan helg.
Inom hemtjänsten schemaläggs cirka tio delade turer under en femveckorsperiod, vilket även där resulterar i arbete två helger av fem.

I Ockelbo finns en politisk vilja att ta bort de delade arbetsturerna. I november gav kommunfullmäktige socialförvaltningen i uppdrag att se över vad det skulle innebära om man tar bort de delade turerna bland de vårdanställda i kommunen.
En utredning, som kommer att presenteras på nästa kommunstyrelsesammanträde 23 februari, visar att det skulle kosta 7 miljoner kronor att anställa de 14 personer (nio på Bysjöstrand och fem inom hemtjänsten) som krävs för att ta bort delade turer, och samtidigt fortsätta schemalägga två av fem helger.
Alternativen är att vårdpersonalen i fortsättningen arbetar varannan helg, eller att man frångår heltidsavtalet.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen är att godkänna utredningen och skjuta beslut på framtiden, till kommunens budgetarbete 2017-2019.
”Jag tror att merparten av oss förtroendevalda i Ockelbo står bakom både rätten till heltid, som är en viktig jämställdhetsfråga, och slopandet av delade turer. Vi vill naturligtvis vara en attraktiv arbetsgivare”, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
”Nu har vi fått en första utredning, och 7 miljoner är naturligtvis mycket pengar. Det är en stor fråga så vi vill ha mer kunskap kring andra alternativ och ta del av erfarenheter från andra kommuner i landet innan vi går vidare”, säger Magnus Jonsson.

Kommentar: Inom LSS-verksamheterna arbetar personalen varannan helg, och delade turer förekommer inte. 

av Elina Sorri
2016-02-16

Uppdatering 23 februari 2016: Kommunstyrelsen godkände utredningen och skjuter upp beslut till kommunens budgetarbete 2017-2019. 


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17