Glöm inte de äldre och funktionshindrade!

Glöm inte de äldre och funktionshindrade!

Här är rådet som påminner beslutsfattarna i Ockelbo att alla ska med

För den som är frisk och stark är det lätt att förbise att inte alla klarar vardagen lika smidigt.
Därför behövs det några som säger: ”Stopp! Har ni tänkt på det här?”, när det gäller att se till de äldres och funktionshindrades behov.
I Ockelbo är det medlemmarna i KPHR som är deras extra ögon och öron när det gäller de kommunala verksamheterna. 

KPHR står för Kommunala pensionärs- och handikapprådet. I rådet ingår, förutom politiker från kommunstyrelsen och socialnämnden, en grupp människor från Ockelbo och byarna som representerar de olika pensionärs- och handikapporganisationer som finns lokalt, till exempel PRO eller FUB.
I KHPR tas olika frågor upp som särskilt berör de nämnda grupperna, som till exempel hörselslingor i möteslokaler, ledstänger och ramper vid badplatser, dörröppnare på låg höjd eller regler och riktlinjer i olika verksamheter.
Men KPHR vill gärna ha ett meningsutbyte kring bredare utvecklingsfrågor också, som ombyggnaden av torget eller kollektivtrafiken till exempel.  

KPHR har tidigare sorterat under socialnämnden, men på deltagarnas eget initiativ ligger KPHR nu formellt under kommunstyrelsen. I onsdags hölls det första av årets fyra möten i Stora Vänortsrummet, med Magnus Jonsson som ordförande.
”Ni är valda av era organisationer och har ett viktigt uppdrag här i KPHR. Genom era medlemmar når ni många människor i vår kommun. Jag hoppas på en riktigt bra dialog i rådet”, inledde Magnus.
I kommunen finns fyra PRO-föreningar, och en förening som hör hemma i pensionärsorganisationen SPF. Tillsammans har de närmare 800 medlemmar – som genom KPHR har en möjlighet att lyfta fram problem eller förslag till tjänstemän och politiker i Ockelbo. 

Ärendena på dagordningen berörde bland annat det blivande trygghetsboendet i kvarteret Uret. Ockelbos socialchef Palle Danielsson kom för att berätta hur långt man kommit i förberedelserna.
”Vi har fått in många ansökningar till de två deltidstjänsterna som trivselvärd och hoppas komma igång i slutet av april”, informerade Palle.
En annan informationspunkt var den blivande is/kombihallen vid idrottsplatsen. Här passade PRO:s ordförande Gunlög Söderström på att framföra ett önskemål om en boulebana i byggnaden.
”Jag tycker inte att man ska utesluta någon verksamhet i det här läget, så det tar jag med mig”, sa Gert Dahlkvist som lett utredningen inför byggbesluten.

Lena Dahlblom, som representerar FUB, tog upp frågan om riktlinjer när det gäller utdrag ur belastningsregistret när det anställs assistenter inom LSS.
”Det är lagstiftat för barn, men jag tycker att det även ska gälla för vuxna som inte kan tala för sig själva”, sa Lena och fick beskedet att frågan ska tas vidare genom socialnämnden.

Om det finns något som du tycker ska tas upp i KPHR kan du kontakta någon av representanterna i rådet. 24 maj samlas rådet nästa gång.

Bilden ovan:

Bakre raden från vänster: Annica Jonsson, socialnämnden, Lena Dahlblom, FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), Magnus Jonsson, ordförande, Bertil Carlsson, socialnämnden, Karl-Göte Persson, HRF (Hörselskadades Riksförbund), Annica Månsson, kommunsekreterare, Lars Sjödin, kommunchef, Bert Nordkvist, PRO Åmot (Pensionärernas Riksorganisation).
Nedre raden från vänster: Siv Johansson, PRO Ockelbo, Gunlög Söderström, PRO Ockelbo, Ulla Hammarström, PRO Lingbo, Birgitta Henningsson, PRO Jädraås, Torsten Åstrand, SPF (Sveriges Pensionärsförbund).

av Elina Sorri
2016-02-26

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om det Kommunala pensionärs- och handikapprådet i Ockelbo.