Jens och Anna vill göra skillnad för människor

Jens och Anna vill göra skillnad för människor

JA Assistans får besök av Företagardialogen

JA Assistans AB i Ockelbo startade i väldigt liten skala 2007 -  med endast en kund.
I dag har de elva uppdragsgivare, de flesta i Gästrikland men även i Uppland.
Jens och Annas drivkraft är att göra skillnad för brukarna i deras vardag.

Jens och Anna Runesson har båda utbildning inom social omsorg, men de har utvecklat olika kompetensområden.
”Anna är duktig på bokstäver och jag på siffror”, förklarar Jens för besökarna från Ockelbo kommun: Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Agneta Wenell, näringslivsutvecklare och Mimmi Ekström, företagsrådgivare.   

Besöket, som är en del i Företagardialogen i Ockelbo kommun, välkomnas av Jens och Anna.
”Visst kan vi ibland sitta på vår kammare och muttra över olika beslut som tas i kommunen”, säger Anna, och fortsätter:
”Vi förstår ju att vi kan ta kontakt, men i vardagen prioriteras löpande arbetsuppgifter. Ett personligt möte underlättar, men i huvudsak tycker jag att kontakten med kommunen är bra.”
Magnus Jonsson passar på att informera dem om att Näringslivsrådet, där Ockelbos företagargrupper finns representerade, är en bra kanal till kommunens politiker och tjänstemän.
(Här kan du läsa mer om Näringslivsrådet.)

Det görs ingen skillnad mellan offentliga och privatägda assistansföretag. 2011 infördes tillståndsplikt för assistansverksamhet, men trots det finns det en del oseriösa assistansföretag och därför är branschen lite ”smutskastad”.
Kunderna är människor med funktionshinder som beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller som fått personlig assistans beviljad av sin kommun utifrån LSS.
De får timersättning från Försäkringskassan och väljer sedan det företag de vill köpa sin assistenttjänst hos.
Av denna ersättningspeng, som fastställts till 288 kronor per timme, går drygt 90 procent till lönekostnader.
Jens och Anna kan inte låta bli att fundera över vilken annan bransch som skulle utföra arbete för en så låg timpeng. Samtidigt uppmuntrar de Kommunals kamp för högre löner, det är assistenterna värda, anser de. 

Jens Runesson, vd, och Anna Runesson, vice vd i företaget JA Assistans AB. Här visar Jens ”Bläckfisken”, en skiss på företagets sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

JA Assistans har ett gott samarbete med andra assistansföretag, som OP Assistans till exempel. Företagen kompletterar varandra och har en nära dialog, även om de också är konkurrenter.
Anna Runesson ser gärna att kommunen också drar nytta av andras kompetens och kunskap.
Magnus Jonsson berättar då om arbetet i KPHR; kommunens pensionärs- och handikappråd.
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärs- och handikapporganisationerna och lokala politiker. Han ska undersöka om någon av assistansföretagarna kan adjungeras in till nästa möte. 

I höst ställer Försäkringskassan om till efterskottsbetalning, vilket kommer att innebära en stor ekonomisk påfrestning för många assistansföretag. Det kommer också att bli svårare att starta ett nytt företag, eftersom bankerna är återhållsamma med utlåning.
Jens Runesson flaggar för att trycket på landets kommuner kan öka om ett antal privata aktörer inte klarar omställningen och lämnar marknaden.
I dagsläget återfinns cirka 60 procent av brukarna hos privata företag.

Bilden högst upp: Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Jens Runesson, JA Assistans, Anna Runesson, JA Assistans, Magnus Jonsson, ordförande i kommunstyrelsen. Kommunbesöket hos JA Assistans är en del av Företagardialogen i Ockelbo. 

av Mimmi Ekström
2016-02-12

FAKTA JA Assistans AB
Ägare: Jens Runesson.
Omsättning: Ca 22 miljoner.
Antal anställda: Ca 80. 
Antal assistanstimmar/år: 90 000.

DET HÄR ÄR LSS
LSS betyder ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”.
Det är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
(Här kan du läsa mer om LSS.) 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17