Östhammar kan bli ny delägare i Gästrike Vatten

Östhammar kan bli ny delägare i Gästrike Vatten

Ockelbo välkomnar utredning om ny kollega i bolaget

Östhammars kommun i Uppland har visat intresse för att gå med i Gästrike Vatten AB, där Ockelbo är en av delägarna.
Om de fyra nuvarande ägarkommunerna i bolaget ger klartecken kan samgåendet ske till årsskiftet 2016/2017.

Gästrike Vatten bildades 2008, med medlemskommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Älvkarleby. Ambitionen har varit att ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.
Östhammars kommun (med cirka 21 000 invånare) har visat intresse för medlemskap och vid sitt nästa sammanträde väntas kommunstyrelsen uppmuntra Gästrike Vatten att ta fram ett beslutsunderlag för en eventuell anslutning av Östhammar.
Enligt tidplanen kan Östhammar då gå med i Gästrike Vatten till årsskiftet.

Utredningen, som ska bilda underlag för fullmäktigebeslut i var och en av ägarkommunerna senare under året, ska innehålla för- och nackdelar och andra konsekvenser för både Gästrike Vatten, de nuvarande ägarna och Östhammars kommun.
En utvidgning av det kommunala samarbetet i Gästrike Vatten kan gynna både Östhammar, som är i behov av bättre förutsättningar för utvecklingen av sin VA-verksamhet, och de övriga kommunerna som kan dra nytta av att fler delar på kostnaderna för förvaltningen av VA-frågorna inom Gästrike Vatten.

av Elina Sorri
2016-02-15

Uppdatering 23 februari 2016: Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom avsiktsförklaringen och gav Gästrike Vatten i uppdrag att fortsätta arbetet med ett beslutsunderlag. 

Uppdatering 20 april 2016: Samtliga styrelser inom Gästrike Vatten-koncernen tog beslut enligt förslag att Östhammar går in som delägare i Gästrike Vatten AB. Nästa steg för beslut är kommunstyrelserna i samtliga kommuner i maj. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Här kan du följa ärendet vidare på Gästrike Vattens hemsida.