Fler i samma bil från Åmot och Jädraås

Fler i samma bil från Åmot och Jädraås

Så ska samåkningen till och från byarna öka

Region Gävleborg ser gärna att fler som bor i glesbygd börja samåka.
Ockelbo är en av de kommuner som ska delta i projektet ”Samåkning i Gävleborg” för att se om det går att få till ett organiserat system som kan komplettera Kuxatrafiken till och från Åmot och Jädraås.

Åmotsbon Madelene Håkansson är en av de bybor som gärna samåker med andra till och från Åmot, både för ekonomins och miljöns skull.
”Det händer då och då att man står på perrongen i Ockelbo med någon annan från Åmot och konstaterar att det var dumt att man inte åkte till tåget ihop. Men det behövs något slags system för att man ska veta vilka man kan samåka med. Man kollar ju runt bland dem man känner, men många missar varandra eftersom man inte vet vilka som pendlar och vart.”

För cirka ett år sedan gjorde Madelene Håkansson själv en studie kring resvanor och resbehov från byarna, med fokus på arbetsresor. Hon fick dels fram siffror på hur många som pendlar till olika orter från Åmot, Lingbo och Jädraås, men också hur den så kallade restidskvoten ser ut för olika sträckor.
När en kollektivtrafikresa tar 50 procent eller mer tid jämfört med en bilresa, tenderar vi att välja bilen, och särskilt hög blev restidskvoten från Jädraås till Sandviken, där nästan 30 procent av invånarna i byn arbetar.

I november beslutade regionfullmäktige i Gävleborg att bevilja en motion om att stödja lokala initiativ till samåkning i länet under tre år. Gävleborg är ett glest befolkat län där många åker bil och där transporterna behöver förändras för att länet ska nå målen om begränsad klimatpåverkan.
En organiserad samåkning där det är enkelt att hitta någon att åka med ger ytterligare ett resalternativ förutom med egen bil eller med kollektivtrafiken.
Det är bra för miljön, för plånboken, och för den sociala gemenskapen. Tillgänglighet till centralorter, service, handel, fritidsaktiviteter och tåg- och busskommunikationer ökar, även för dem som inte har körkort.

Det Region Gävleborg har i tankarna är någon form av digital lösning med exempelvis en app i mobilen där man kan se vilka tider och vilka resor som är möjliga att dela.
I projektet scannas marknaden av för att hitta det system som skulle fungera bäst för de deltagande kommunernas småorter.
Ett exempel finns i den lilla byn Tolg i Småland. Förare och passagerare kan notera när och vart man vill åka i en mobilapp. Föraren som erbjudit plats i bilen får ett sms med information om att det finns intresserade passagerare och kan därefter bekräfta att resan blir av. Till detta har man kopplat ett enkelt betalsystem.
”Fungerar det där borde det gå här också”, säger Madelene Håkansson.
”Alla vill självklart inte åka tillsammans med andra, av olika skäl. Men även om bara två av tio resor skulle bli samordnade blir det ändå en vinst för både plånboken och miljön.”

av Elina Sorri
2016-01-26

FAKTA ”Samåkning Gävleborg”
Ett regionalt projekt som har som mål att stödja och öka samåkningen i länet. Samtidigt utvärderas om samordning av resor kan fungera som ett allmänt sätt att förstärka kollektivtrafiken på orter med glesare turer.
Deltagande kommuner är Ockelbo, Gävle, Nordanstig och Hofors. Ockelbo kommun bidrar med 80 000 kronor under en tvåårsperiod, enligt beslut i kommunstyrelsen 26 januari. 
Projektets resultatmål:
- Minst sju samåkningsinitiativ ska ha startat eller vara under uppstart varav minst ett i varje kommun som ingår i projektet.
- Varje initiativ ska ha fått redskap för att kunna fortsätta samåka på egen hand.
- Deltagarna ska efter ett år ha samåkt minst 500 mil.
- Samåkningsinitiativen ska vara en plattform för möten mellan människor av olika etnicitet, kultur, ålder och kön. 

Gävleborg är glest befolkat och på vissa håll är turtätheten med kollektivtrafiken låg. Region Gävleborg vill nu stödja lokala initiativ till organiserad samåkning, som ett komplement till kollektivtrafiken. Digitala system, som mobilappar, kan vara till hjälp. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17