"Nu måste Wij gasa och bromsa samtidigt"

"Nu måste Wij gasa och bromsa samtidigt"

Hans Bandhold ny tillförordnad vd på Wij Trädgårdar

Är det här personen som kan ”rädda” Wij Trädgårdar?
Han kommer i alla fall att göra ett hängivet och gediget försök.
”Det går att göra så mycket här! Jag vill se ett Wij som både drar människor till Ockelbo och samtidigt gör nytta i lokalsamhället”, säger Hans Bandhold, ny tillförordnad vd på Wij de närmaste fem månaderna.

Enligt ett fullmäktigebeslut i oktober fick Wijs styrelse och kommunledningen ett gemensamt uppdrag att senast i början av januari 2016 presentera ett åtgärdsprogram, i syfte att få Wij Trädgårdar på fötter.
Nu är Hans Bandhold anlitad som tillförordnad vd, från 4 januari och ett knappt halvår framåt.
Hans uppgifter är bland andra att få ordning på ekonomin, leda verksamheten och styra upp organisationen. Han ska också se över resurserna för evenemang under kommande sommar, förbereda rekryteringen av en ordinarie vd – och för kommunens räkning utforma realistiska mål för Wij Trädgårdar under de kommande 3-5 åren.

Det är en spretig och grannlaga uppgift, och tiden är knapp. Tålamodet är slut hos de grupper som är emot Wij Trädgårdar och även Wijs ivrigaste förespråkare medger att det här kan vara sista chansen att få rätsida på verksamheten.  
”Nu gäller det att bromsa och gasa samtidigt. Bromsa förlusterna och gasa på med nya attraktioner och marknadsföring”, poängterar Hans Bandhold, som själv har besökt och uppskattat Wij Trädgårdar åtskilliga gånger som privatperson under årens lopp.

I en snabb och enkel analys av Wijs styrkor och svagheter skattar han själva anläggningen och dess renommé högt. Trädgården är utsedd till en av världens 280 mest besöksvärda, Lars Krantz är dess välkände galjonsfigur och personalen är mer än dedikerade sin uppgift.
Svagheterna ligger i en ekonomi som är beroende av externa medel, och brister i organisationsstruktur och verksamhetsstyrning.

Men Hans Bandhold skulle inte ha tagit uppdraget som ”räddande ängel” om han inte vore övertygad om att det går att vända trenden.
”Prio ett är att minska kostnaderna. Därefter ska vi fokusera på intäkter genom att skapa nyheter i parken som drar besökare, och marknadsföra dem på ett effektivare sätt.  Även konferensdelen ska få en rejäl översyn med större tryck på kundbearbetning”, nämner han som exempel.
”Det går att göra så mycket! Ett mycket enkelt exempel är att göra sommarentrén tydligare; det är många som vandrar in i trädgårdarna utan att ens uppmärksamma biljettkassan.”

Hans Bandhold har en gedigen bakgrund inom företagsvärlden, både som egen företagare, och som analytiker och framtidsstrateg för andra.
”Min fru frågade mig efter fem dagar på Wij hur roligt jag tyckte att det var, på en skala ett till tio. Svaret blev 9,5. Det är otroligt roligt och inspirerande, framför allt med ett så ambitiöst och härligt gäng som personalen på Wij Trädgårdar är”, säger Hans Bandhold, med både engagemang och förväntan i rösten.

av Elina Sorri
2016-01-15

FAKTA Hans Bandhold
Gör:
Driver Hans Bandhold Consulting AB.
Bakgrund:
Uppväxt i Småland och Lappland, verksam i Stockholm, Gävlebo sedan 32 år.
En av huvudägarna till Kairos Future, ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper andra företag och organisationer att anpassa sin utveckling – från visioner till genomförande – enligt framtidens krav.
Utbildare, workshopledare och föreläsare. Strategisk rådgivare och bollplank till chefer.
Författare till boken ”Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi”, Liber 2013. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17