Ockelbo fick 7 miljoner extra till flyktingmottagande

Ockelbo fick 7 miljoner extra till flyktingmottagande

Så ska finansministerns extra stöd fördelas i verksamheterna

I december beslutade riksdagen att dela ut 8,3 miljarder extra till Sveriges kommuner för att underlätta arbetet med att ta emot de ökade flyktingströmmarna under det kommande året.
Ockelbo kommun tilldelades cirka 7 miljoner kronor av det tillfälliga stödet.

När budgeten för staten är fastslagen av riksdagen har regeringen möjlighet att föreslå en så kallad ändringsbudget om något oförutsett händer.
I november föreslog regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) en ändringsbudget med ett tillägg på 8,3 miljarder att delas ut till landets kommuner på grund av de snabbt ökande flyktingströmmarna till Sverige.
10 december godkände riksdagen den nya budgeten, och pengarna började betalas ut.

Ockelbo kommun har fått cirka 7 miljoner kronor av det tillfälliga stödet, att använda under 13-månadersperioden december 2015-december 2016.
1,5 av de 7 miljonerna tilldelas Arbetsmarknadsenheten (AME) att användas till åtgärder som syftar till att föra människor utan sysselsättning närmare arbetsmarknaden.
Men hur ska de resterande cirka 5 miljonerna fördelas? Hur säkerställer man att pengarna hamnar där de behövs bäst under det kommande året?

Under kommunstyrelsens sammanträde 26 januari beslutades att kommunchef Lars Sjödin får uppdraget att fördela de kvarstående medlen enligt de behov som finns.
”När flyktingsituationen blev allt mer akut under förra året bildade vi en styrgrupp som haft avstämningsmöten varje vecka. I gruppen ingår, förutom jag själv, kommunalrådet, förvaltningschefer, enhetschefer och andra representanter för alla verksamheter som berörs av flyktingfrågor ur olika aspekter. Sammantaget ger gruppen en bra helhetsbild av läget och det är här vi ser var behovet av stöd är störst för tillfället och kan agera därefter”, säger Lars Sjödin. 

(Bilden ovan: 21 september 2015 presenterade finansminister Magdalena Andersson statsbudgeten för 2016. Ett par månader senare reviderades den med ett extra stöd till flyktingmottagandet på 11 miljarder, varav 8,3 miljarder tillföll landets kommuner.)

av Elina Sorri
2016-01-19 (Uppdaterad 2016-01-26)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17