Socialnämnden inrättar etiskt råd i Ockelbo

Socialnämnden inrättar etiskt råd i Ockelbo

Tydligare vägledning inom vård och omsorg

Är det personalens ansvar när en brukare inte vill sköta sin hygien?
Bör personalen slå larm när en brukare som fråntagits sitt körkort ändå kör bil?
Ska en brukare kunna välja bort personal på grund av kön?
Snart kan de anställda inom socialförvaltningens verksamheter i Ockelbo vända sig till ett etiskt råd för vägledning i liknande situationer.

Under 2014 och 2015 genomfördes värdegrundsutbildningar inom vården och omsorgen i Ockelbo kommun. I samband med utbildningen gjordes ett studiebesök i Örebro där man skapat ett etiskt råd som tar upp de komplexa frågor som personalen kan ställas inför i sitt dagliga arbete. Efter diskussion av ärendena lämnar rådet vägledning till den berörda verksamheten.

Vid sitt senaste sammanträde 30 juni beslutade även socialnämnden i Ockelbo att införa ett etiskt råd inom socialförvaltningen. Det etiska rådet ska vara rådgivande och vägledande för det dagliga utförandet inom vården och omsorgen - inte när det gäller myndighetsutövning.

Syftet och målsättningen med ett etiskt råd ska vara att medvetandegöra och skapa en dialog om de etiska aspekterna i verksamheten. Ett levande och kontinuerligt samtal kring etiska frågor ökar förutsättningarna för att leva upp till värdegrunden och möta brukarnas rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Socialnämnden ser en stor fördel med deltagande från olika funktioner i rådet. Det etiska rådet i Ockelbo ska bestå av två politiker, förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetsutvecklare, enhetschefer och två värdegrundsledare.

Socialnämnden utsåg vid sitt sammanträde Anna Engblom (S) och Birgitta Åstrand (C) som representanter i det etiska rådet.

av Elina Sorri
2016-07-13 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17