Strömkarlen i Åbyggeby drar kraft ur Testeboån

Strömkarlen i Åbyggeby drar kraft ur Testeboån

Göra el av vatten - en bra affär för landsbygdscentret

Testeboån börjar sin vindlande färd mot havet i Gävle vid Hammardammen i Åmot.
Vattenflödet har på sina ställen tillräcklig volym och styrka för att generera vattenkraft; bland annat vid Strömsborg och Bosågen, i närheten av Åbyggeby.

De kraftverk som byggdes här, 1914 och 1919, blev i själva verket starten på elektrifieringen av Ockelbo som samhälle.
Till en början var det sågverket som krävde ström, men snart spred sig elektriciteten vidare och hjälpte Ockelboborna in i den nya tiden.
Lars-Erik Wickberg, som har en yrkesbana inom elkraft, är även engagerad i den ekonomiska föreningen Åbyggeby Landsbygdscenter utanför Ockelbo.
Föreningen satsade under 90-talet stort på att bygga ett gemensamhetshus i byn, med idrottshall, fotbollsplan och stugor för uthyrning.
Men ekonomin gick sådär, runt plus minus noll, och föreningen kom i behov av nya intäkter.

När Ockelbo kommun sålde sina sista aktier i Ockelbo Kraft till Birka Energi, år 2000, väcktes det nya tankar i Åbyggeby, och 2002 köpte Åbyggeby Landsbygdscenter loss de båda kraftverken i Bosågen och Strömsborg, för 4,7 miljoner.
”Vi fick ett JAK-lån på 5 miljoner”, berättar Lars-Erik Wickberg. ”Och kalkylkerna höll. På ett halvår fördubblades elpriset, från 24 till 45 öre, och under flera år genererade kraftverken en rejäl vinst.”

Statens system med elcertifikat gjorde den förnybara Åbyggeby-strömmen eftertraktad och lönsam.
Med en kapacitet på 3 MWh bidrog verken till att byn kunde fortsätta att utvecklas; med eget kök till byskolan,  upprustning av skolgården och annat.
Därefter har marknaden hårdnat. 2012 togs certifikaten bort, och elpriset har sjunkit till historiskt låga nivåer. Vinsterna från kraftverken är inte lika höga som förut.

Vid Bosågen rinner Vallssjöns vatten vidare i Testeboån. Vattenflödet regleras via dammluckor innan det når kraftverket. 

I kraftverket omvandlar turbinen och generatorn vattenkraften till el. Elen skickas ut i elnätet utanför kraftverket. 

Överskottet går till landsbygdsutveckling i Åbyggeby; idrottshall, skolkök, turism.

Tidigare köpte Åbyggebyföreningen in underhållet av kraftverken, men nu driver Lars-Erik Wickberg dem mer eller mindre ideellt på egen hand. Mycket av översynen sker på distans – via mobilen – och dammluckorna agerar automatiskt på vattenflödet; det råder ingen fara för översvämning eller torrläggning.
”Jag gör tillsyn en gång i veckan och håller maskineriet igång. Smörjer det som behöver smörjas.”

För honom finns det större orosmoln än ett maskinhaveri, nämligen de svenska vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, som varit ute på remiss.
”Det kan bli helt nya direktiv som innebär att alla vattenkraftsaktörer får ansöka om nya vattendomar på nytt.”
”Förutom att själva domen är kostsam, skulle ett avslag innebära att vi måste riva kraftverken och stå för alla kostnader som en sänkt vattennivå i Vallssjön skulle kunna innebära. Det är ett extremt förslag”, säger Lars-Erik Wickberg.

av Elina Sorri

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS SOMMARMAGASINET

Reportaget är tidigare publicerat i magasinet "Sommar i Ockelbo 2016". 
Klicka här för att läsa magasinet som e-tidning, eller hämta ditt eget exemplar i Välkomstcentret vid torget i Ockelbo.