Nya bussturer mellan Jädraås och Sandviken

Nya bussturer mellan Jädraås och Sandviken

X-trafik sätter in morgon- och eftermiddagsturer från 22 augusti

Från 22 augusti blir det möjligt att åka buss med X-trafik mellan Jädraås och Sandviken på vardagarna.
X-trafik sätter in en morgontur och en eftermiddagstur efter påtryckningar från Jädraåsborna och Ockelbo kommun.
”Det är naturligtvis jättebra”, säger Christer Lundquist, ordförande i Jädraås byaråd.

Efter att byskolan i Jädraås lades ner 2013 valde många elever att fortsätta sin skolgång i Järbo och Sandviken i stället för Ockelbo, både på grund av närhet och naturliga pendlingsstråk.
Men på sträckan fanns inga fungerande bussförbindelser, vilket gjorde att föräldrarna fick lösa det på egen hand genom att skjutsa.

Jädraåsföräldrarna ansökte om skolskjuts hos Ockelbo kommun, som avslog ansökningarna med motiveringen att en kommun inte är skyldig att tillhandahålla skolskjuts för barn som valt skolor i en annan kommun än där man är skriven. 

Däremot ansåg kommunen att det behövs kommunöverskridande kollektivtrafik mellan orterna, inte enbart skolskjutsar, och lyfte därför frågan till X-trafiks trafikplanerare. En enkät har tidigare visat att över 150 Jädraåsbor skulle dra nytta av bussturer mellan Jädraås och Sandviken.

”Vi vill ha bra service till alla, och Jädraåsföräldrarna lyfte en väldigt viktig fråga. Därför har vi legat på hos X-trafik om en förbindelse mellan Jädraås och Sandviken. Det har tagit lite tid att genomföra eftersom planering i kollektivtrafiken är en komplex fråga och kräver lång framförhållning”, förklarar Ockelbo kommuns samordnare Carita Carter.

Bussarna mellan Jädraås och Sandviken börjar alltså gå 22 augusti.
Morgonturen avgår från Sandviken kl. 7.00 för att ankomma till Jädraås 7.43 och därefter vända tillbaka mot Sandviken 7.45. Bussen beräknas passera Järbo 8.20 där skolan börjar 8.30 på morgonen. Bussen är framme i Sandviken 8.50.
På eftermiddagen går bussen från Sandviken 14.25, passerar Järbo 14.47, går därefter via Kungsfors och Kungsberget till Jädraås där den beräknas vara framme 15.30.
Bussen vänder 15.40 tillbaka mot Sandviken, passerar Järbo 16.10 och anländer till Sandviken 16.40.

De nämnda bussturerna kommer inte att gå under höstlovet (31 oktober-4 november).
Eftersom det är nya bussturer kan restiderna komma att korrigeras när bussarna börjat gå.

av Elina Sorri
2016-06-16

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

MER INFORMATION

Trafikupplysningen, X-trafik: 0771-910 109