Ockelbo får ny partner i Gästrike Vatten: Östhammar med från 2017

Ockelbo får ny partner i Gästrike Vatten: Östhammar med från 2017

Sista besluten tagna av fullmäktige i medlemskommunerna

Nu är alla kommuner eniga om att samverka med Östhammar i vatten- och avloppsfrågorna.
Den 20 juni tog kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby de sista besluten om att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten.

Gästrike Vatten bildades 2008, med medlemskommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Älvkarleby. Ambitionen har varit att ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns. Östhammars kommun, med cirka 21 000 invånare, har visat intresse för medlemskap.
Under våren 2016 togs ett beslutsunderlag fram, som redovisade för- och nackdelar kring samgåendet.

Utifrån underlaget har fullmäktige i var och en av ägarkommunerna, och Östhammars kommun, tagit beslut. Hofors tog beslut 13 juni och Östhammar 14 juni. Gävle, Ockelbo och Älvkarleby tog beslut 20 juni.
Alla kommuner är därmed eniga och Östhammar blir delägare i Gästrike Vatten från 2017.

Frågor och svar kring samgåendet:
Varför har man tagit upp frågan om att Östhammar går med i Gästrike Vatten?
VA-verksamheten i Östhammar har många utmaningar framför sig. Drift och underhållskostnaderna för vattenverken är höga och ökar. Sommartid är belastningen väldigt hög på vissa reningsverk i kommunen.
Östhammars kommun har många vatten- och reningsverk och relativt få anslutna som delar på kostnader. Önskan att bosätta sig permanent i Östhammars kommun ökar och för att möta framtida behov måste nya vattentäkter utredas.
Östhammar behöver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utvecklingen kan kräva ökade ekonomiska behov och i samverkan tillvaratas storskalsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling.

Vad innebär en samverkan för Gästrike Vatten och de tidigare medlemskommunerna Gävle, Hofors, Älvkarleby och Ockelbo?
Samverkan med ytterligare en kommun innebär för Gästrike Vatten att vi fortsätter att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet.
Samordning av tjänster, arbetsrutiner och kompetens mellan kommuner hjälper till att hålla emot branschens kostnadsökningar.
Ambitionen är, och har hela tiden varit, att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer information från Gästrike Vatten.