Ockelbo kan få ett eget Ungdomsråd

Ockelbo kan få ett eget Ungdomsråd

Ett medborgarförslag från ungdomarna själva - kommunstyrelsen stödjer förslaget

En grupp ungdomar i Ockelbo vill vara med och tycka till om utvecklingen i kommunen.
I ett medborgarförslag framför de idén om att starta ett ungdomsråd i Ockelbo kommun.
Kommunstyrelsen har gett tummen upp, men det är kommunfullmäktige som bestämmer om ett ungdomsråd ska införas.

Medborgarprojektet ”Framtidens Centrum” pågick 2013-2015 och resulterade i ett förslag på utformningen av ett nytt centrum i Ockelbo.
Ett investeringsbeslut på 5 miljoner har tagits för en ombyggnad av torget, men när Swedbank i vintras aviserade att man lämnar gallerian vid torget till hösten flyttades fokus till att först fylla lokalerna runt centrum med butiker och annan service, innan spaden sätts i marken.

I ”Framtidens centrum” engagerades kommuninvånarna i många grupperingar, bland annat en ungdomsgrupp med tjejer i åldrarna 13-20 år. Det är i den gruppen som medborgarförslaget om ett ungdomsråd i Ockelbo har väckts.

”Ett ungdomsråd skulle kunna ha en positiv inverkan på Ockelbo. Där skulle intresserade ungdomar i en ålder på cirka 15-20 kunna sitta och träffas till exempel en gång varannan månad. Detta är inte enbart för att vi ungdomar ska känna att vi påverkar i vårt samhälle. Det är också för att underlätta för Ockelbos politiker i frågor som rör just oss ungdomar. Vi har massor med erfarenheter.”, skriver ungdomarna i medborgarförslaget och fortsätter:
”Vi tror att ett ungdomsråd skulle ge vår kommun stor glädje. Där skulle till exempel frågor och tankar angående sådant som rör ungdomar tas upp på möten för Ockelbos politiker och sedan till exempel bifogas vidare till Ungdomsrådet så att vi i sin tur kan diskutera saken och berätta hur vi ser på saken. Och vem vet, kanske är det i det här rådet Ockelbos framtida politiker kommer att sitta?”. 

Vid sitt senaste sammanträde 31 maj beslutade kommunstyrelsen att stödja förslaget, i enlighet med det första av den svenska Folkhälsomyndighetens elva delmål: ”Delaktighet och inflytande i samhället”.
Rätten till delaktighet gäller oavsett ålder och enligt målbeskrivningen är ungdomar en av de grupper som särskilt ska lyftas fram när det gäller möjligheterna till social och kulturell delaktighet i samhället.

Det föreslås vidare att en arbetsgrupp ska ta fram fungerande organisation och arbetssätt för Ungdomsrådet.
Ockelbo kommun håller även på att ta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program. Dessa två processer kommer att integreras med varandra.

av Elina Sorri
2016-06-13 

 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Förra året infördes även ett Näringslivsråd.
Klicka här för att läsa mer om Näringslivsrådet.