Grattis Perslundaskolan, ni är bäst i Sverige!

Grattis Perslundaskolan, ni är bäst i Sverige!

Resultatrapport från SKL rankar Ockelbo som bästa skolkommun i landet

De elever som gick ut åk 9 från Perslundaskolan i Ockelbo i våras, hade det högsta sammanvägda betygsresultatet i landet.
Det visar SKL:s rapport ”Öppna jämförelser – Grundskola 2016”.
”Det är enormt uppmuntrande och roligt, för alla oss som jobbar med utbildning och för kommunen som helhet”, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun.SKL:s årliga ranking ”Öppna jämförelser
– Grundskola 2016” ger svart på vitt: Det sammanvägda betygsresultat i åk 9 är bäst i Ockelbo kommun.
”Fantastiskt roligt! Men man bör vara lite ödmjuk inför listor av det här slaget. Vi behöver arbeta mer för större likvärdighet, i viss mån mellan olika ämnen men också över tid”, säger Lotta Wennlund (bilden ovan).

I de årliga rapporterna ”Öppna jämförelser i grundskolan”, beskriver SKL elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå. De tre centrala måtten är:
- andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
- genomsnittligt meritvärde i åk 9
- andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram.
Utifrån de två första måtten tas även ett modellberäknat förväntat värde fram, som väger in socioekonomiska faktorer i kommunen, som föräldrarnas utbildningsnivå eller andelen nyanlända elever.

Så för att placera sig bland de bästa behöver en kommun både ha goda faktiska resultat, och bra resultat med hänsyn till sin elevsammansättning.
Flera av de kommuner som har högst resultat har relativt få elever (Ockelbo hade 44 elever i åk 9 vid utgången av läsåret 2015/2016), vilket gör att man måste analysera resultaten över tid för att få den bästa bilden av resultatnivån. Enskilda elever kan påverka det samlade resultatet både uppåt och nedåt.
”I Ockelbo ser vi en utveckling där de goda resultaten i årskurs nio har hållit i sig under ett antal år, även om det är första gången vi toppar listan”, säger Lotta Wennlund.

Lotta Wennlund nämner några tänkbara framgångsfaktorer:
1 Den enskilde lärarens kunskaper, förmågor och engagemang, och höga, positiva förväntningar på eleverna.
2 Fokuserat arbete på språkutveckling, redan i förskola och förskoleklass.
3 Eleverna erbjuds en variation av lärmiljöer, från rent digitala arbetssätt till utomhuspedagogik.
4 Ny hälsofrämjande och förebyggande inriktning inom elevhälsan.
5 Ny skolorganisation och en ny, modern skola för mellanstadium och högstadium i Ockelbo.

Nya Perslundaskolan invigdes i februari 2016. 

SKL:s ranking, kommunala skolor, 2016:
1 Ockelbo

48 Ovanåker
56 Hofors
154 Söderhamn
159 Ljusdal
203 Gävle
230 Hudiksvall
234 Sandviken
284 Bollnäs
286 Nordanstig

av Elina Sorri
2016-11-25

FAKTA SKL
SKL – Sveriges kommuner och landsting – är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.
SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet, ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
SKL ger service och professionell rådgivning inom alla de frågor som medlemmarna är verksamma inom.

Syftet med SKL:s årliga rapport ”Öppna jämförelser i grundskolan” är att ge en översikt av resultaten, och att visa hur kommuner kan lära av varandra och utifrån styrning och ledning utveckla skolornas verksamhet.
Tidigare har rapporten publicerats under våren det efterföljande året. Från och med nu vill SKL vara mer aktuella, och publicerar rapporten i slutet av det innevarande året för att statistiken ska vara så färsk som möjligt.
Rapporten innehåller även resultaten från en elevenkät i åk 5 och åk 8. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om rapporten "Öppna jämförelser - Grundskola 2016" på Sveriges kommuner och landstings egen webb.