Region Gävleborg slutar betala för folkhälsoarbete

Region Gävleborg slutar betala för folkhälsoarbete

Ockelbo kommun vill ta över: "Viktigt att fortsätta"

Sedan 2010 har Region Gävleborg delat ut ekonomiska bidrag till länets tio kommuner, motsvarande en halvtidstjänst för en folkhälsostrateg.
Från 2017 drar regionen in bidraget.
Men kommunstyrelsen i Ockelbo anser att folkhälsofrågorna är viktiga, och föreslår att arbetet finansieras med egna medel.

Ockelbo kommuns halvtidstjänst för Folkhälsa BRÅ, har varit uppdelad på fyra ansvarsområden:  folkhälsosamordnare, ANDT-samordnare/alkohol- och drogförebyggare, brottsförebyggare och ungdomssamordnare. (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.)
I Ockelbo har frågorna ett eget råd, som också heter Folkhälsa BRÅ. Gruppen består av politiker, tjänstemän och representanter för exempelvis kyrkan och polisen.

Sedan 2010 har Region Gävleborg haft ekonomiska avtal med länets tio kommuner, vilket inneburit ett stöd för en halvtidstjänst för folkhälsostrateger i respektive kommun.
Regionen har å sin sida haft ett samordnande ansvar för exempelvis utbildningar och medborgarundersökningar.

20 april beslutade hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg att inte teckna nya avtal med kommunerna. Man menar att det bara är fem landsting i landet som har haft likande avtal, och att det kan bedrivas ett regionalt folkhälsoarbete ändå, genom samverkan efter behov.
Vidare har folkhälsoavtalen inte ställt krav på någon ekonomisk motprestation från kommunernas sida, vilket man menar kan utgöra ett hinder för att kommunerna satsar egna medel för folkhälsoarbete.

Så nu är det upp till länets kommuner att själva ta ansvar för folkhälsofrågorna.
I Ockelbo har kommunstyrelsen lagt in kostnaden för en folkhälsosamordnare på halvtid i förslaget till budget som tas av fullmäktige i slutet av november.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S), är även ordförande i det lokala samverkansorganet Folkhälsa/BRÅ.
”För oss är folkhälsa så mycket mer än att motionera och äta rätt. Att trivas, vara trygg och känna att man har ett demokratiskt inflytande och kan påverka sin vardag ingår också i begreppet folkhälsa. De är en viktig del i både i den kommunala vardagen och i det utvecklingsarbete vi bedriver. Därför behöver vi även fortsättningsvis någon som har ansvaret och driver frågorna framåt”, säger Magnus Jonsson.

av Elina Sorri
2016-11-07

FAKTA
Här några exempel på vad folkhälsosamordnaren i Ockelbo kommun arbetar med:

Övergripande samordnare för kommunens folkhälsoarbete, på alla nivåer.
Ansvarig för kommunens LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
Ansvarig tjänsteman för organet Fokhälsa/BRÅ, förbereder ärenden.
Är koordinator och sammankallande för SSPF:s grupper (skola, socialtjänst, polis, fritid).
Genomför lokala drogvaneundersökningar.
Ansvarar och upprättar obligatoriska styrdokument, till exempel ”Barn- och ungdomspolitiskt program” och ”Folkhälsopolititiskt program”.
Arbetar för ungdomars delaktighet och inflytande, bland annat genom ett kommande Ungdomsråd.
Ansvarig för ”Vuxna på byn”.
Samordnar organisationen kring Ockelbo Marknad och andra ”riskhelger” för ungdomar.
Ansvarig för genomförandet av Hälsodagen.
Kommunens kontaktperson mot polisen.
Ansvarig för samverkansöverenskommelser med polisen.
Har helhetsgreppet kring föräldrastöd, och är kontaktperson för ”Grannsamverkan”.


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17