Tre butiker planerar att flytta in i Uret i Ockelbo

Tre butiker planerar att flytta in i kvarteret Uret i Ockelbo

Fler handlare gjuter nytt liv i Södra Åsgatan

Nu är det dags att sluta prata om ”den gamla Konsumlokalen” i Ockelbo.
Om några månader är Uret ett nytt, centralt köpkvarter med tre affärer: Åkessons El, Stinas Skor och Berggrens Blomster.
”Det är fantastiskt roligt att vi får fler butiker i centrum. Satsningen andas framtidstro och kan leda till en god spiral även för övriga handlare”, säger Mimmi Ekström, kommunens näringslivsutvecklare.

När Ockelbo kommun i våras beslutade att hyra den före detta Konsumlokalen av Ockelbogårdar, blev det Mimmi Ekströms uppdrag att ta ett helhetsgrepp om centrumhandeln.
Målet var att fylla affärsytorna både i Uret och Centrumhuset med service och handel.

Nu har tre butiksägare aviserat att man vill ha sina verksamheter i kvarteret Uret på Södra Åsgatan.
Den största delen av lokalerna tas över av Åkessons El. Mattias Lundkvist ser fram emot att flytta sin el- och vitvarubutik från norra samhället till det mest centrala läge han kan önska sig.
”Det känns väldigt lovande! Butiken kommer att bli dubbelt så stor jämfört med nu”, säger han.

Åkessons El, med Mattias Lundkvist i spetsen, fördubblar sin butiksyta i och med flytten till Uret. 

Stina Lindgren flyttar Stinas Skor från Sundsbrons norra fäste till Uret.
”Det blir jättebra. Där hoppas jag att fler ska komma in spontant i butiken”, säger Stina.
Hon kommer att flytta från sin nuvarande lokal redan 12 november, och mellanlanda i Centrumhuset tills den nya butiken är inredd.

Stina Lindgren som driver Stinas Skor planerar att flytta in i mittenbutiken. Hon mellanlandar i Centrumhuset från mitten av november. 

Anna-Maria Berggren som driver Berggrens Blomster håller redan till i Uret, men kommer att flytta till butikslokalen närmast Systembolaget.
”Nu händer det! Det känns nytt, fräscht och spännande, och vi vill ju framför allt ha fullt med handel i lokalerna. För mig känns det också skönt att det blir stabilitet efter en temporär lösning”, säger Anna-Maria.

Anna-Maria Berggren hyr redan en del av lokalerna i Uret, men kommer att flytta till butiken närmast Systembolaget. 

Delar av de 5 miljoner som politikerna tidigare har öronmärkt för ett nytt torg, går nu i första hand till ombyggnation och standardhöjning av butikslokalerna i kvarteret Uret - och i nästa skede även i Centrumhuset.
”När det gäller projektet Framtidens Centrum och torgomläggningen så blev det nödvändigt att byta fokus från den yttre miljön till den inre, i samband med att Swedbank berättade att man skulle stänga sitt kontor. Vi blev tvungna att agera snabbt för att säkra en levande handel i första hand”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Efter ombyggnader kommer Åkessons El att flytta in i den största butiksdelen (blått) närmast torget, Stinas Skor till mittenbutiken, och Berggrens Blomster till lokalen närmast Systembolaget (orange).
Ritning: Johan Skoog Arkitekter

Under de kommande månaderna ska lokalerna i Uret anpassas till butikerna.
”Vi lämnar in bygglovsansökan den här veckan, och hoppas komma i gång med ombyggnationer efter nyår”, säger David Hedman, teknisk chef i Ockelbo kommun.
Butikerna kommer att ha egna ingångar och skyltfönster mot Södra Åsgatan. Ett skärmtak planeras längs hela fasaden, så att affärerna knyts samman med Systembolaget och Apoteket på ett naturligt sätt.
Utrymmet mellan huset och gatan behöver breddas något, så att handlarna får plats att exponera sina varor utan att ställa till det för gångtrafikanter och cyklister.

Här ska nya entréer och skyltfönster öppnas upp. Längs hela fasaden planeras ett skärmtak med belysning, som skyddar varor utanför butikerna, men också binder samman butikerna längs Södra Åsgatan till en helhet. ”Med den här förändringen utvecklas Södra Åsgatan till en köpmannagata”, säger Mimmi Ekström. 

Nu går arbetet vidare med att hitta en bra lösning även för Centrumhusets affärsytor. Det pågår diskussioner, men ingenting är klart än så länge.
”Jag förstår dem som tycker att processen är långdragen, men det är många faktorer att ta hänsyn till. Det tar tid att kartlägga intresse, samla in önskemål och krav, planera ytorna och logistiken, räkna ut investeringskostnader och så vidare”, förklarar Mimmi Ekström.

av Elina Sorri
2016-11-02

FAKTA Butiksytan i kvarteret Uret
2012 lämnade Konsum den stora butiksytan på 800 kvadratmeter närmast torget och Södra Åsgatan.
Tvätteriföretaget Berendsen har hyrt delar av lokalen som lager. Berggrens Blomster har hyrt en mindre del, närmast entrén, sedan april 2015.

FAKTA Framtidens Centrum
Projektet pågick i Ockelbo under perioden 1 november 2013 till 31 oktober 2015. Ockelbo var en av fyra kommunala pilotprojekt hos Tillväxtverket under programmet ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling”.
I Ockelbo var målet med projektet att ta fram en plan och utformning av ett nytt torg, i syfte att skapa liv och rörelse i centrum och på så sätt gynna handeln.

FAKTA Framtidens Centrum 2.0
Torgprojektet fick en ny inriktning i samband med att Swedbank aviserat nedläggning av kontoret i Ockelbo.
Butiksfrågorna i centrum fick högsta prioritet, och målet blev att fylla tomma affärsytor innan ombyggnaden av torget kan påbörjas. 


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17