16 kooperativa lägenheter rycker allt närmare i Ockelbo

16 kooperativa lägenheter rycker allt närmare i Ockelbo

Avtal med entreprenör - snart lämnas bygglovsansökan

För ett år sedan bildades den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen i Ockelbo, i syfte att bygga en helt ny hyresfastighet i centrala Ockelbo.
Nu har bostadsprojektet tagit ny fart. Föreningen har skrivit samarbetsavtal med en entreprenör, förbereder fastighetsköp och lämnar snart in en bygglovsansökan.

Det är på den centrala fastigheten Hästen längs Södra Åsgatan, ett stenkast från torget, som den kooperativa hyresrättsföreningen planerar att bygga ett nytt hyreshus med upp till 16 lägenheter.
Föreningen bildades för cirka ett år sedan och har i dag 25 medlemmar, personer som är intresserade av boendeformen kooperativ hyresrätt och att i byggemenskap med andra förverkliga ett helt nytt boende i Ockelbo.

Lennart Sjögren är anlitad som konsult och projektledare. Under året har han och Lars Malmgren från Utvecklingsbolaget AB arbetat med att hitta så smarta lösningar som möjligt för projektet, när det gäller projektering, finansiering och byggnation.
”Nu går vi in i en ny, intensiv fas. Vi ska bland annat söka bygglov, slutföra förvärvet av fastigheten och presentera ett konkret förfrågningsunderlag till kreditgivare”, säger Lennart Sjögren.

Lennart Sjögren och Lars Malmgren. 

Hästens styrelse har ingått ett så kallat partneringavtal med Kusbofixarn AB i Valbo.
Föreningen åtar sig bland annat att genomföra köpet av marken och ansvara för finansiering, medan Kusbofixarn tar fram kalkyler, byggprogram och bygglovsansökan, med mera.
”Partneringavtal är en samarbetsform inom byggbranschen, där båda parter har gemensamt intresse för att lösa saker på bästa sätt”, förklarar Lennart Sjögren.

Från 15 november blir det också möjligt att söka statligt stöd för nya äldrebostäder, vilket Hästen kommer att göra. Stödet kan i bästa fall utgå med 3 600 kronor per m2 av byggkostnaden, vilket kan bli en stor hjälp i finansieringen.
”Det finns villkor som ska uppfyllas, som storlek på lägenheter och antal personer i hushållen, men vi står redo att söka så snart det blir möjligt”, säger Lennart Sjögren.

En särskild arbetsgrupp i föreningen jobbar med utformningen av lägenheterna. Utgångspunkten är tillgänglighetsanpassade tvåor och treor, med balkong och hiss. Andra önskemål är att det ska finnas övernattningsrum för släkt och vänner i huset och enklare garage.
17 oktober ska gruppen presentera sitt arbete och inhämta medlemmarnas synpunkter.

Kring nyår väntas föreningen närma sig skarpt läge. Då kommer ett samlat projektförslag att presenteras, med underlag för kreditbeslut, bostädernas utseende, kostnaderna för boendet och godkänt startbesked.
Då är det dags för varje medlem att bestämma sig: Vill jag vara medlem i förening och bo i en hyresrätt i huset eller inte?
”Under hösten välkomnar vi ännu fler Ockelbobor och andra att söka medlemskap i föreningen och teckna förhandsavtal”, säger Lennart Sjögren.
Om tillräckligt många medlemmar säger ja – och om bygglovet beviljas - kan byggandet av 16 nya, kooperativa hyreslägenheter i Ockelbo börja.

av Elina Sorri
2016-09-30

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om projektet Hästen.

Vill du bli medlem?
Kontakta Lennart Sjögren, Utvecklingsbolaget, tel 070-695 31 68, eller e-post lennart.sjogren@gavlenet.se