Fem nya simlärare utbildas i Ockelbo

Fem nya simlärare utbildas i Ockelbo

Så höjs badsäkerheten hos kommuninvånarna

Just nu utbildas fem simlärare i Ockelbo, i syfte att öka simkunnigheten och vattensäkerheten bland både barn och vuxna i kommunen.
”Det är viktigt att vi har fler simlärare med bra utbildning”, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo.

(Bilden ovan: Anna Granberg, Krister Frank, Malva Lindblom, Björn Hänninen och Pernilla Andersson går Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning.)

Simlärarutbildningen, som hålls i Svenska Livräddningssällskapets regi, beställdes av Ockelbo kommun men har genomförts i familjebadhuset Aquarena i Söderhamn eftersom Ockelbos simhall är stängd för renovering.
Även deltagare från Sandviken, Söderhamn och Delsbo som visat intresse för utbildningen bjöds in och kunde därmed genomföra den närmare hemmet än vad som annars varit möjligt.

Jonas Hagberg från Svenska Livräddningssällskapet håller i utbildningen av de nya simlärarna.

Ett av syftena är förstås att öka simkunnigheten i kommunen – även bland nyanlända. Utbildningen har delvis möjliggjorts tack vare de extra statsbidragen för integration som riksdagen delat ut till Sveriges kommuner under 2016.
Med ett större antal simlärare ökar möjligheterna att erbjuda fler kommuninvånare simundervisning och vattenkunskap.

Men även säkerhetsaspekten är viktig. Mia Lindblom, kommunens folkhälso- och beredskapssamordnare har varit pådrivande för att få igång utbildningen.
”Förhoppningsvis kan vi gå vidare med ytterligare påbyggnadskurser i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, säger Mia Lindblom.

De blivande simlärarna får också en repetition i livräddning. Till vänster Pernilla Andersson som lägger Anna Granberg i stabilt sidoläge.

Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun, är glad att simlärarutbildningen genomförs.
”Ett av de övergripande verksamhetsmålen i kommunen är att all personal ska ha relevant utbildning för sitt arbete. Alla anställda i simhallen har inte haft formell simlärarbehörighet tidigare, men det får de nu”, säger Lotta Wennlund.

av Elina Sorri
2016-09-09 

FAKTA Simlärarutbildningen
Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning är uppdelad i tre steg.
Första steget är en 42 timmars teoretisk utbildning.
Efter att ha blivit godkänd ska eleven göra 50 timmars praktik vid en eller flera simskolor, varav 10 timmars enskild hemuppgift.
Denna hemuppgift ska redovisas vid ett redovisningstillfälle/examination på 8 timmar efter praktiktidens slut.
När dessa tre utbildningstillfällen är genomförda är du godkänd och har du din simlärarbehörighet och kan självständigt driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad. 

Förkunskapskrav
Du skall under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända livräddningsprov för Guldbojen.
Du ska vara fyllda 16 år.
Du ska vara frisk enligt SLS hälsodeklaration.
Du ska klara 1 000 m simning varav 200 m ryggsim. 

Kursinnehåll
SLS som organisation
Simteknik
Undervisningsmetodik
Psykologi och pedagogik
Livräddning
Olycksfallsvård
Simfysiologi
Organisation och säkerhet
Övrigt

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Simhallen i Ockelbo öppnar 1 oktober efter renovering (artikel publicerad 16 augusti 2016)