Här öppnas en ny förskoleavdelning under hösten

Här öppnas en ny förskoleavdelning under hösten

Gäverängeskolan löser ett snabbt växande behov av platser

Med full beläggning på befintliga förskoleavdelningar och en snabb tillströmning av barn till Ockelbo, har behovet av fler platser blivit akut under hösten.
Därför väntas en ny förskoleavdelning öppna på Gäverängeskolan inom kort.

Utbildnings- och kulturnämnden har beslutat att en ny förskoleavdelning ska öppnas på Gäverängeskolan i Ockelbo. Kommunstyrelsen väntas i sin tur godkänna ombyggnation och uppstart vid sitt kommande sammanträde i morgon, tisdag.

(Uppdatering 2016-09-27: Kommunstyrelsen sade ja till förslaget att starta en ny förskoleavdelning på Gäverängeskolan. SD och L reserverade sig och förordade en lösning med inhyrda paviljonger.)

Lokalerna omfattar cirka 135 kvadratmeter, är placerade i markplan och vetter mot söder.
Vissa åtgärder behöver utföras för att anpassa dem för förskoleverksamhet; som ny groventré, avskilda kapprum, skötrum, vilrum, samt köks- och serveringsdel.
Det största rummet är för närvarande 75 kvadratmeter, och kan delas av enligt önskemål från personalen.
En landskapsarkitekt, samma som designade Perslundaskolans nya utemiljö, ska se över hur man kan utforma gården utanför så att den blir både trevlig och pedagogisk att vistas på.

En grovt planerad skiss över de aktuella lokalerna i Gäverängeskolan som ska byggas om till en ny förskoleavdelning. Med reservation för kommande ändringar; bland annat har utegårdens storlek inte slagits fast ännu. 

Lärarförbundet och Kommunal Mitt motsatte sig placering på Gäverängeskolan och förordade i stället hyra eller köp av paviljonger vid Wij förskola, vilket man menade vore det bästa ur ett barn- och familjeperspektiv, och även för personalen ur arbetsmiljösynpunkt.
Staffan Nordqvist, ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, menar att det hade medfört en onödig fördyring.
”Det är många kommuner i landet som tvingas ta till en lösning med paviljonger för att de i dag inte har andra utrymmen att erbjuda, men det slipper vi eftersom vi kan utnyttja befintliga lokaler som i dag äger och redan betalar för.”

Andra invändningar mot placeringen är att gården är för liten och oinspirerande, att föräldrar tvingas åka runt och lämna syskon på flera olika ställen, och att det är mycket folk i rörelse kring de aktuella lokalerna; både skolelever, föräldrar och besökare på väg till idrottshallen eller Ockelbo Atletklubb, som har sin verksamhet i skolan.
”Jag är den förste att inse att det krävs en del ingrepp och åtgärder för att få lokalerna att fungera för förskolans verksamhet. Men det vore ett rejält klavertramp att inte undersöka dessa möjligheter innan vi ser oss om efter andra lösningar”, säger Staffan Nordqvist.
”Det är långt ifrån optimalt att föreningen har sitt gym i skolans lokaler. Vi har börjat diskutera med representanter för Ockelbo Atletklubb hur vi kan lösa situationen på bästa sätt för alla parter”, säger David Hedman, teknisk chef.

Den nya förskoleavdelningen kommer att ligga i markplan mot söder. Även gården kommer att anpassas till verksamheten. 

Kritik har även framförts mot att blivande förskoleföräldrar inte har informerats tillräckligt eller fått vara delaktiga i beslutet.
”Eftersom behovet av platser är relativt akut så krävdes en snabb utredning och snabba politiska beslut. Och när kommunen har egna, tomma lokaler finns egentligen inget annat alternativ. Men visst hade vi kunnat meddela på ett tydligare sätt vilka förutsättningar kommunen stod inför”, säger Staffan Nordqvist.
Inrättandet av en förskoleavdelning i Gäverängeskolan påverkar inte utredningen om en ny och utbyggd förskola i södra centrala Ockelbo.
”Nej, den fortgår som tidigare. Ett nytt förskolecentrum beräknas stå klart 2019/2020”, säger Staffan Nordqvist.

Nästa inskolningsperiod startar i november och placeringsmeddelanden skickas normalt ut cirka en månad innan barnets inskolning börjar.
Blir den nya förskoleavdelningen klar tills dess?
”Vi räknar med att ha både lokaler och personal tillgängliga. Alla barn kommer att erbjudas förskoleplats inom lagstadgad tid”, säger Lotta Wennlund, chef för utbildnings- och kulturförvaltningen.

av Elina Sorri
2016-09-25

LÄS MER

Tidigare artikel om det akuta behovet av en ny förskoleavdelning. 
Tidigare artikel om förskoleutredningen. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17