Läkarkris på hälsocentralen i Ockelbo

Läkarkris på hälsocentralen i Ockelbo

Söker med ljus och lykta efter specialister i allmänmedicin

Primärvården i Ockelbo har länge försökt rekrytera nya allmänläkare.
Om två år, när Lisa Lauri och Bengt Forssman går i pension, riskerar hälsocentralen att stå helt utan fasta läkare på de totalt fyra tjänsterna.

Det råder en stor brist på allmänläkare över hela landet. Och nästan hälften av de allmänläkare som tjänstgör vid Gävleborgs hälsocentraler är 60 år eller äldre.
Rekryteringsbehovet är alltså enormt de kommande åren, samtidigt som få nya läkare vill specialisera sig inom allmänmedicin – och ännu färre vill bo på landsbygden.

De två läkarna på Ockelbo hälsocentral, Lisa Lauri och Bengt Forssman, går båda i pension om två år.
Hälsocentralen i Ockelbo har 5 600 patienter, och egentligen borde här finnas fyra fasta allmänläkare på plats.
Länge har man tagit hjälp av både inhyrda och pensionerade läkare för att fylla behovet, men man hoppas givetvis på fasta lösningar i första hand – och det snart, så att man kan dra nytta av de befintliga läkarnas erfarenhet i en överlappning.

”Vi längtar efter ytterligare fasta läkare för en bättre tillgänglighet för våra kommuninvånare och en ökad kontinuitet i vårdkontakterna”, skriver hälsocentralen i sin rekryteringsannons och lockar med ett både omfattande och omväxlande jobb. Många som i en stad skulle åka till sjukhuset, vänder sig här till hälsocentralen i första hand med ett brett fält av symtom.

I Hofors är läget ännu värre, där över 9 000 kommuninvånare förfogar över en enda fast läkare. För tre år sedan undersökte Läkarförbundet bristen på allmänläkare i landet och kom fram till att det då saknades 1 400 stycken.
Trots det kan Lena Schenström, vårdenhetschef i Ockelbo, inte ge upp hoppet om att någon ska lockas till arbete och boende i just Ockelbo.
”Vi har fördelen av att bo lantligt och naturskönt, men ändå med närhet till städerna tack vare våra kommunikationer till Gävle och Stockholm”, säger Lena Schenström (bilden nedan).

På regional och nationell nivå pågår ett strategiarbete för att öka antalet specialiserade allmänläkare i landet – inte bara för den akuta bristens skull, utan även för framtidens behov.
En statlig utredare har nyligen analyserat hur den svenska hälso- och sjukvården kan bedrivas mer ändamålsenligt och effektivt, och slutsatsen är att en större del av resurserna bör styras om till primärvården som enligt utredningen då kan ha det ”primära akutuppdraget”.

Utredningen föreslår att en ny styrande princip i hälso- och sjukvårdslagen ska vara att vården ska ges nära befolkningen, och bara får koncentreras om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl. En följd av det kan exempelvis bli att det krävs remiss från primärvården för att komma till akutvård på ett sjukhus.

av Elina Sorri
2016-09-28

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Här kan du läsa rekryteringsannonsen (från Facebooksidan "Ockelbo Din Hälsocentral")