Ockelbos nya förskola kan bli större än väntat

Ockelbos nya förskola kan bli större än väntat

Befolkningen växer - tidigare förslaget riskerar att inte räcka till

Knappt ett år efter att politikerna valt väg i förskoleutredningen kring södra centrala förskolan i Ockelbo, har det krävts ett omtag i frågan.
Befolkningen växer, samtidigt som Skolverket vill minska barngrupperna.
Det gör att en ny förskola kan bli större - och dyrare - än tidigare planerat.

Snart ett år efter att kommunfullmäktige stakat väg i förskoleutredningen kring södra centrala förskolan i Ockelbo, har frågan setts över på nytt – med nya framtidsglasögon.
Alternativet som fullmäktige då valde att utreda vidare, var att renovera Wij förskolas tre avdelningar, samt bygga till två nya på samma plats, för en beräknad kostnad av 19 miljoner.

Sedan dess har Ockelbos befolkning ökat, vilket har lett till hög beläggning på förskolorna och även skapat en kö till förskoleplats.
Dessutom har Skolverket tagit fram nya riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan – något som skulle kunna påverka hur många nya förskoleavdelningar det ska byggas i Ockelbo.

Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram sex nya alternativ, med kostnadsberäkningar, att fundera över. De spänner över ett fält av kombinationer:
- att renovera och bygga ut Wij förskola.
- att både bygga ut Wij förskola och bygga nytt på annan plats.
- att enbart bygga nytt på annan plats.

Alternativen utgår från ett framtida behov av vardera en, två eller tre nya avdelningar, och kostnaderna varierar mellan 24 och 34 miljoner kronor.
Kommunens investeringsmöjligheter kommer att behandlas under ekonomiutskottets samling i oktober.

av Elina Sorri
2016-09-08

KOMMENTARER
1 Ekonomiutskottet lyder under kommunstyrelsen.
2 Den pågående planeringen kring ett eventuellt akut öppnande av en förskoleavdelning vid Gäverängeskolan påverkas inte av den framtida förskoleutredningen.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17